niedziela, 16 czerwca

Tag: obwieszczenie

Dąbrówka Mała: Wydano obwieszczenie w sprawie zamknięcia i rekultywacji części składowiska odpadów przy ul. Żwirowej
Wydarzenia

Dąbrówka Mała: Wydano obwieszczenie w sprawie zamknięcia i rekultywacji części składowiska odpadów przy ul. Żwirowej

W poniedziałek 29 września 2014 r. na stronie BIP Urzędu Miasta Katowice zamieszczono obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamknięcia i rekultywacji drugiej i trzeciej kwatery I-go sektora składowiska odpadów komunalnych w rejonie ul. Żwirowej w Katowicach. Prezydent Miasta Katowice w obwieszczeniu zawiadamia, że w dniu 24 września 2014 r. na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Włodarczyka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamknięcia i rekultywacji 2-giej i 3-ciej kwatery I-ego sektora składowiska odpadów komunalnych na terenie w...
Dąbrówka Mała: wydano obwieszczenie w sprawie inwestycji dla sieci gazowej w rejonie ul. Le Ronda 76
Na sygnale, Wydarzenia

Dąbrówka Mała: wydano obwieszczenie w sprawie inwestycji dla sieci gazowej w rejonie ul. Le Ronda 76

Wydano obwieszczenie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej niskiego ciśnienia w rejonie ul. Le Ronda 76 w Katowicach. Obwieszczenie z dnia 17 września 2014 r. opublikowano na stronie BIP urzędu Miasta Katowice dnia 18 września 2014 r. Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647, ze zmianami) Prezydent Miasta Katowice zawiadamia, że w dniu 17.09.2014 r. wydał decyzję nr 88/2014/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 839/19, 617/18 i 659/128 (KM 1, Dąbrówka Mała) w rejonie ul. gen. H. Le Ronda 76 w Katowicach (znak sprawy: B-II.6733.96.2014.JS). Strony postępowania mogą za...