piątek, 12 lipca

Georg von Giesche

Georg von Giesche (29 X 1653 r. w Smardzowie, zm. 26 IV 1716 we Wrocławiu) – niemiecki kupiec, handlowiec i przedsiębiorca. Założył przedsiębiorstwo, które z czasem stało się jednym z potentatów górniczo-hutniczych w Europie. Początkowo zajmował się sprzedażą sukna we Wrocławiu, następnie przejął kilka sklepów z tej branży. Podczas podróży po Górnym Śląsku zwrócił uwagę na wydobywane w okolicach Bytomia rudy cynku. Zwrócił się do cesarza o nadanie przywileju wyłączności wydobycia i handlu galmanem na Śląsku. Uzyskał takie prawo w 1704 roku, początkowo na okres 20 lat. Dodatkowo w 1712 roku z rąk cesarza Karola VI Habsburga otrzymał dziedziczny tytuł szlachecki i herb. Po śmierci Georga von Giesche jego spadkobiercy rozszerzyli zakres działalności firmy. Dzięki przedsiębiorstwu powstały obecne zabytkowe osiedla – Giszowiec (niem Gieschewald) i Nikiszowiec (niem. Nickischschacht), a także nastąpił intensywny rozwój Szopienic (powstało wiele domostw oraz zakładów przemysłowych: huta Bernhardi, huta Uthemann, huta Saeger, huta Walther-Croneck, huta Recke – które po 1945 roku połączono i przemianowano na HMN Szopienice).

Źródła informacji do biogramu:
1. Soida K., Nadolski P., Tomczak K., Koleje wąskotorowe zakładów Gieschego, Rybnik 2010.
2. Witryna internetowa giszowiec.info [http://www.giszowiec.info/pl/?co=giesche] {dostęp 17 grudnia2013 r.}
3. Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo, t. 1 i t. 2, red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz, Katowice 2012.
4. Lech Szaraniec, Osady i osiedla Katowic, Katowice 2010.
5. Joanna Tofilska, Nikiszowiec 1908–2008. Z dziejów osiedla i parafii, Katowice 2009.

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *