sobota, 20 kwietnia

Tag: skwer

Miasto chce przeznaczyć 50 000 PLN na zagospodarowanie Skweru Janusza Sidły w Szopienicach
Wydarzenia

Miasto chce przeznaczyć 50 000 PLN na zagospodarowanie Skweru Janusza Sidły w Szopienicach

Według projektu budżetu miasta Katowice na rok 2015 zostaną przyznane środki na zagospodarowanie Skweru Janusza Sidły. Na stronie Urzędu Miasta Katowice opublikowano projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2015 rok. Wśród zapisów znalazł się projekt, by 50 000 PLN przeznaczyć na zagospodarowanie Skweru Janusza Sidły w Szopienicach, przy ul. 11 Listopada. Zadanie ma realizować Zakład Zieleni Miejskiej. * Zobacz cały projekt budżetu miasta Katowice na rok 2015: LINK Większy widok mapy
Od 15 października mamy w Szopienicach Skwer Haliny Lerman!
Kultura

Od 15 października mamy w Szopienicach Skwer Haliny Lerman!

O chęci uhonorowania przez miasto wybitnej malarki, pochodzącej z Szopienic, pisaliśmy już na naszym portalu (zob. W Szopienicach będzie "Skwer Haliny Lerman"!, zob. Kim była Halina Lerman?). Rada Miasta Katowice na swojej sesji 15 października 2014 r. podjęła uchwałę, by nadać nazwę "Skwer Haliny Lerman" placowi położonemu w Katowicach pomiędzy ulicami: Wiosny Ludów i Ludwika Zamenhofa w dzielnicy Szopienice. O uhonorowanie osoby Haliny Lerman poprzez nadanie jej imienia placowi położonemu pomiędzy ulicami: Wiosny Ludów i Ludwika Zamenhofa w dzielnicy Szopienice, wystąpił Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice - Pani Krystyna Siejna - pismem nr BD-IV.6625.3.2012.ŁB z dnia 8 kwietnia 2014 roku. Zgodnie z wnioskiem Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice, w dniu 8 maja 2014 roku wystąpi...
W Szopienicach będzie „Skwer Haliny Lerman”!
Na sygnale, Wydarzenia

W Szopienicach będzie „Skwer Haliny Lerman”!

O uhonorowanie osoby Haliny Lerman poprzez nadanie jej imienia placowi położonemu pomiędzy ulicami: Wiosny Ludów i Ludwika Zamenhofa w dzielnicy Szopienice, wystąpił Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice - Pani Krystyna Siejna - pismem nr BD-IV.6625.3.2012.ŁB z dnia 8 kwietnia 2014 roku. Zgodnie z wnioskiem Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice, w dniu 8 maja 2014 roku wystąpiono o wyrażenie opinii odnośnie propozycji nazwy do Rady Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec ("rady dzielnicy"). W odpowiedzi Rada Jednostki Pomocniczej podjęła uchwałę nr 12/II/05/2014 z dnia 3 czerwca 2014 roku, w której wystąpiła o nadanie wskazanemu placowi nazwy "Skwer Roździeń". Postulat upamiętnienia Haliny Lerman uzyskał poparcie środowisk lokalnych (do Biura Rady Miasta Katowice wpłynęły: p...
Hilary Krzysztofiak
Ludzie

Hilary Krzysztofiak

Hilary Krzysztofiak - artysta, plastyk, grafik, scenograf. Urodził się 28 października 1926 roku w Szopienicach. W latach 1945-1946 uczył się w Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie. W latach 1946-1951 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Warszawie, między innymi pod kierunkiem Kazimierza Nity, Adama Gerżabka, Juliusza Krajewskiego, Witolda Millera, Adama Bunscha oraz Marka Włodarskiego. W latach 1950-1951 na łamach czasopisma „Po Prostu” publikował artykuły krytyczne na temat socrealizmu, nawołujące do otwarcia się na najnowsze tendencje w sztuce. Był redaktorem graficznym pism „Po Prostu” oraz „Ruchu Muzycznego”. W 1951 roku przerwał pracę nad dyplomem i opuścił uczelnię. W latach 1951-1955 mieszkał w Szklarskiej Porębie, nawiązał kontakt z młodymi studentami z Ka...