niedziela, 21 lipca

W Szopienicach będzie „Skwer Haliny Lerman”!

O uhonorowanie osoby Haliny Lerman poprzez nadanie jej imienia placowi położonemu pomiędzy ulicami: Wiosny Ludów i Ludwika Zamenhofa w dzielnicy Szopienice, wystąpił Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice – Pani Krystyna Siejna – pismem nr BD-IV.6625.3.2012.ŁB z dnia 8 kwietnia 2014 roku. Zgodnie z wnioskiem Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice, w dniu 8 maja 2014 roku wystąpiono o wyrażenie opinii odnośnie propozycji nazwy do Rady Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec („rady dzielnicy”). W odpowiedzi Rada Jednostki Pomocniczej podjęła uchwałę nr 12/II/05/2014 z dnia 3 czerwca 2014 roku, w której wystąpiła o nadanie wskazanemu placowi nazwy „Skwer Roździeń”.

Postulat upamiętnienia Haliny Lerman uzyskał poparcie środowisk lokalnych (do Biura Rady Miasta Katowice wpłynęły: pismo redakcji portalu Szopienice.org z dnia 11 lipca 2014 r. oraz e-mail mieszkańca Szopienic – Burowca z dnia 13 lipca 2014 r.). Komisja uznała natomiast, że nazwa „Roździeń” postulowana dla  tego obiektu przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec („radę dzielnicy”) w uchwale nr 12  z dnia 3 czerwca 2014 r. spowodowałaby m.in. zbieżność z już funkcjonującym nazewnictwem na terenie JP nr 15 (skwer Walentego Roździeńskiego, ul. Roździeńska, Al.  Walentego Roździeńskiego) i innych JP (Osiedle Walentego Roździeńskiego), co mogłoby wprowadzać w błąd. Propozycja ta została poddana pod obrady Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice, która na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2014 roku przychyliła się do propozycji Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice, by nadać nazwę SKWER HALINY LERMAN. Na najbliższej swojej sesji Rada Miasta Katowice podejmie uchwałę, która usankcjonuje tę nazwę.

Nazwę „Skwer Haliny Lerman” otrzyma plac położony w Katowicach pomiędzy ulicami: Wiosny Ludów i Ludwika Zamenhofa w dzielnicy Szopienice. Plac usytuowany jest na działkach: nr 1374/1 i 1628/1 karta mapy 2 obręb Szopienice stanowiących własność Miasta Katowice oraz nr 1368/2 karta mapy 2 obręb Szopienice, stanowiącej współwłasność osób fizycznych.

Nekrolog_Haliny_LermanHalina Lerman – polska malarka i graficzka, związana z Szopienicami, gdzie przez wiele lat mieszkała i prowadziła swoją pracownię. Urodziła się 22 lipca 1928 roku w Szopienicach. Była córką Niemki Elżbiety z d. Loos i Polaka, Wiktora Wawro, byłego hallerczyka i powstańca śląskiego, który w okresie międzywojennym był urzędnikiem w Urzędzie Gminy w Szopienicach. Jako nastolatka, podczas wojny, długi czas spędziła na Dolnym Śląsku u ciotki, której mąż był nadzorcą dóbr hrabiów Yorck von Wartenburg, zaangażowanych w działalność antyhitlerowską. Po wojnie, w 1947 roku, rozpoczęła studia na powołanym katowickim oddziale grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Uczęszczała m.in. na zajęcia do pracowni Aleksandra Raka, Rafała Pomorskiego, Józefa Mroszczaka i Bogusława Góreckiego. Po studiach została przyjęta do Związku Polskich Artystów Plastyków i nie tylko korzystała ze wsparcia ZPAP, ale i sama czynnie wspierała jego działalność. Brała udział w wielu organizowanych przez związek wystawach zbiorowych oraz plenerach, a nawet osobiście często wyjazdy te organizowała. Kilkanaście lat pełniła funkcję członka Zarządu katowickiego oddziału ZPAP oraz jego skarbnika. Przez lata pracowała przede wszystkim jako projektant graficzny i tworzyła wielokroć nagradzane projekty dla wielu śląskich firm i instytucji. Podejmowała się różnych zleceń, m.in. projektowała plakaty, afisze, druki reklamowe, opakowania, logo firm, stoiska targowe czy reklamy na tramwajach, a także katowickie neony i murale. Najszerzej jednak znana była ze swojego kolorowego i radosnego malarstwa, które przyniosło jej popularność i wielu wielbicieli. Artystka bowiem chciała wiedzieć świat piękny i kolorowy, zarażając widzów swoim optymizmem. Do ulubionych tematów malarki należały zaułki południowych miast z kamiennymi domami, kolorowymi okiennicami, suszącym się praniem lub mnóstwem kwiatów, które były tematem do malarskiej gry płaszczyzn barwnych. Wyjątkowego temperamentu i indywidualnego charakteru nadawała większości jej obrazów pełna energii, budująca wyraziste faktury technika malowania przy użyciu szpachli, a nie pędzli. Jej sprawne technicznie, zrozumiałe i przeważnie optymistyczne w wyrazie obrazy zawsze cieszyły się powodzeniem u prywatnych kolekcjonerów w Polsce, a także poza jej granicami. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą. Zmarła 20 marca 2013 roku w Katowicach.

* Biogram Haliny Lerman pochodzi ze strony BIP Urzędu Miasta Katowice: LINK
* Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 29 lipca 2014 r.: LINK
* Uzasadnienie nazwania placu imieniem Haliny Lerman pochodzi  ze strony BIP Urzędu Miasta Katowice:
LINK
* Uchwała Rady Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec („rady dzielnicy”) w sprawie „Skweru Roździeń”: LINK
* Fotografia Haliny Lerman pochodzi ze strony ZPAP:
LINK

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *