wtorek, 21 maja

Od 15 października mamy w Szopienicach Skwer Haliny Lerman!

O chęci uhonorowania przez miasto wybitnej malarki, pochodzącej z Szopienic, pisaliśmy już na naszym portalu (zob. W Szopienicach będzie „Skwer Haliny Lerman”!, zob. Kim była Halina Lerman?). Rada Miasta Katowice na swojej sesji 15 października 2014 r. podjęła uchwałę, by nadać nazwę „Skwer Haliny Lerman” placowi położonemu w Katowicach pomiędzy ulicami: Wiosny Ludów i Ludwika Zamenhofa w dzielnicy Szopienice.

O uhonorowanie osoby Haliny Lerman poprzez nadanie jej imienia placowi położonemu pomiędzy ulicami: Wiosny Ludów i Ludwika Zamenhofa w dzielnicy Szopienice, wystąpił Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice – Pani Krystyna Siejna – pismem nr BD-IV.6625.3.2012.ŁB z dnia 8 kwietnia 2014 roku. Zgodnie z wnioskiem Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice, w dniu 8 maja 2014 roku wystąpiono o wyrażenie opinii odnośnie propozycji nazwy do Rady Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec („rady dzielnicy”). W odpowiedzi Rada Jednostki Pomocniczej podjęła uchwałę nr 12/II/05/2014 z dnia 3 czerwca 2014 roku, w której wystąpiła o nadanie wskazanemu placowi nazwy „Skwer Roździeń”.

Postulat upamiętnienia Haliny Lerman uzyskał poparcie środowisk lokalnych (do Biura Rady Miasta Katowice wpłynęły: pismo redakcji portalu Szopienice.org z dnia 11 lipca 2014 r. oraz e-mail mieszkańca Szopienic – Burowca z dnia 13 lipca 2014 r.). Komisja uznała natomiast, że nazwa „Roździeń” postulowana dla  tego obiektu przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec („radę dzielnicy”) w uchwale nr 12  z dnia 3 czerwca 2014 r. spowodowałaby m.in. zbieżność z już funkcjonującym nazewnictwem na terenie JP nr 15 (skwer Walentego Roździeńskiego, ul. Roździeńska, Al.  Walentego Roździeńskiego) i innych JP (Osiedle Walentego Roździeńskiego), co mogłoby wprowadzać w błąd. Propozycja ta została poddana pod obrady Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice, która na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2014 roku przychyliła się do propozycji Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice, by nadać nazwę SKWER HALINY LERMAN. 

Nazwę „Skwer Haliny Lerman” otrzyma plac położony w Katowicach pomiędzy ulicami: Wiosny Ludów i Ludwika Zamenhofa w dzielnicy Szopienice. Plac usytuowany jest na działkach: nr 1374/1 i 1628/1 karta mapy 2 obręb Szopienice stanowiących własność Miasta Katowice oraz nr 1368/2 karta mapy 2 obręb Szopienice, stanowiącej współwłasność osób fizycznych.

* Link do uchwały, nadającej nazwę „Skwer Haliny Lerman„: LINK
* Biogram Haliny Lerman: LINK

2345678

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *