wtorek, 21 maja

Tag: prohibicja szopienice

Nocna prohibicja w Załężu, Szopienicach i Burowcu
Miasto

Nocna prohibicja w Załężu, Szopienicach i Burowcu

Decyzją katowickich radnych, nocna prohibicja w Katowicach została rozszerzona o dwie dzielnice – Załęże, Szopienice i Burowiec. Przeprowadzone konsultacje społeczne w formie spotkań z mieszkańcami wykazały, że takie ograniczenia są pożądane. - Miasto ma służyć mieszkańcom, a my jesteśmy otwarci na każde rozwiązanie, które spotka się aprobatą lokalnej społeczności. Dlatego zdecydowałem, by temat prohibicji skonsultować z mieszkańcami. Warto przypomnieć, że wprowadzenie prohibicji nocnej w Śródmieściu Katowic w lipcu 2018 roku spotkało się z dobrym przyjęciem ze strony mieszkańców, pomimo początkowych obaw. Również statystyki Policji i Straży Miejskiej pokazują, że przestrzeń ta stała się bezpieczniejsza, służby notują mniej zgłoszeń w zakresie uciążliwych wykroczeń. Po konsultacjach w d...
Konsultacje w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu w Szopienicach i Burowcu
Dzielnica

Konsultacje w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu w Szopienicach i Burowcu

Prezydenta Miasta Katowice zarządzeniem nr 612/2019 z dnia 29 października 2019 r. uruchomił konsultacje społeczne w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu na terenie Szopienic i Burowca. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie opinii mieszkańców odnośnie do zgłaszanych do urzędu propozycji ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice - Burowiec. Zmiany w przepisach polegałyby na wprowadzeniu zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach między godz. 22.00 a 6.00 rano. 28 listopada w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza w Katowicach-Szopienicach odbyło się spotkanie zorganizowane przez Urząd Miasta Katowice. Urzędnicy przedstawili zgromadzonym mieszkańcom i kilku przedsiębiorcom proponowane zmiany. W przeciwieństwi...
Nocna prohibicja w Szopienicach i Burowcu?
Miasto

Nocna prohibicja w Szopienicach i Burowcu?

12 września podczas Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Katowice urzędnicy, przedstawiciele służb mundurowych, radni i przedsiębiorcy dyskutowali o możliwym rozszerzeniu strefy zakazu sprzedaży alkoholu w godz. 22.00 - 6.00 o dzielnice Załęże i Szopienice z Burowcem. Taki zakaz obowiązuje w centrum miasta i przynosi pozytywne efekty. Na spotkaniu magistrat poinformował o możliwym rozszerzeniu strefy z zakazem nocnej sprzedaży alkoholu w Szopienicach, Burowcu i Załężu. Wcześniej miasto negatywnie odniosło się do interpelacji radnego Dawida Durała i Patrycji Grolik oraz Rady Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec. Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Małgorzata Moryń-Trzęsimiech poinformowała o podjęciu przez prezydenta miasta decyzji o przeprowadzeniu konsultacji społecz...