sobota, 20 lipca

Tag: pkp

350 mln zł na remont torów i infrastruktury kolejowej Północnej Obwodnicy GOP
Region

350 mln zł na remont torów i infrastruktury kolejowej Północnej Obwodnicy GOP

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na rewitalizację linii kolejowych na odcinkach: Gliwice – Bytom, Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka. Linie te stanowią część północnej obwodnicy towarowej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Rewitalizacja odcinka Gliwice – Bytom – Chorzów Stary – Siemianowice Śląskie – Dąbrówka Mała – Katowice Szopienice Północne oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka jest szczególnie ważna dla przewozów towarowych. Dzięki pracom znacząco usprawni się ruch kolejowy w ważnym społecznie i gospodarczo regionie. Tereny wokół stacji Szopienice Północne i Dąbrówka Mała do remontu  Wraz ze wzrostem prędkości, skróci się czas przewozu towarów, co pozwoli na zwiększenie konkurencyjność kolei względem transportu drogowego oraz przyczyni się ...
Wszczęto postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla przebudowy linii kolejowej Katowice – Katowice Szopienice Południowe
Na sygnale, Wydarzenia

Wszczęto postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla przebudowy linii kolejowej Katowice – Katowice Szopienice Południowe

12 sierpnia 2014 r. ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie wszczęcia postępowania wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa/budowa linii kolejowych na odcinku Katowice Szopienice Południe - Katowice". Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, znak: WOOŚ.4201.5.2014.AS2.1 z 12 sierpnia 2014 r.: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że na wniosek pani Haliny Sikorskiej, działającej w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, z 31 lipca 2014 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "...