niedziela, 16 czerwca

Wszczęto postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla przebudowy linii kolejowej Katowice – Katowice Szopienice Południowe

12 sierpnia 2014 r. ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie wszczęcia postępowania wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa/budowa linii kolejowych na odcinku Katowice Szopienice Południe – Katowice”.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, znak: WOOŚ.4201.5.2014.AS2.1 z 12 sierpnia 2014 r.:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że na wniosek pani Haliny Sikorskiej, działającej w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, z 31 lipca 2014 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa/budowa linii kolejowych na odcinku Katowice Szopienice Południe – Katowice”.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje linie kolejowe w ciągu korytarzy E 30 (linie 138 i 137) oraz E 65 (linie 1 i 139) na odcinku: Katowice Szopienice PołudnioweKatowice.

Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym prawo do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów oraz zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków.

Jednocześnie RDOŚ informuje, że wystąpi o opinię co do konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.

Obwieszczenie ukazało się na stronie Urzędu Miasta Katowice dnia 2 września 2014 r.

Link do obwieszczenia: http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221762169&id=1409640318

 

10013927_709132059158344_908654434841301611_n

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *