sobota, 18 maja

Tag: luteranie

Kościół ewangelicki Zbawiciela
Stare Pocztówki

Kościół ewangelicki Zbawiciela

Kościół ewangelicko-augsburski Zbawiciela przy ul. bpa Bednorza 20 wybudowany został w latach 1899-1901 w stylu neogotyckim według projektu Gustawa Wernickego przez roździeńską firmę budowlaną Hermanna Ritschela. Po drugiej stronie ulicy znajduje się dawna szkoła ewangelicka z 1899 roku. Obok kościoła w latach 1907-1908 wzniesiono budynek plebanii oraz domu parafialnego. 1901 1901 1901 Po 1901 Po 1901 Po 1908 Po 1917 Poświęcenie kamienia pod budowę plebanii - 31 maja 1907 Sala w domu parafialnym, po 1908 Plebania i dom parafialny, po 1908 Artykuł powstał w ramach zadania publicznego pod tytułem: Szopienice.PL – nasza dzielnica w Internecie. Zadanie jest współfinansowane z budżetu miasta Katowice.
Jubileusz 500-lecia Reformacji
Dzielnica, Kultura

Jubileusz 500-lecia Reformacji

31 października 1517 roku augustiański mnich Marcin Luter ogłosił w Wittenberdze 95 tez wzywających do reformy Kościoła powszechnego. To wydarzenie zapoczątkowało Reformację, która nieodwracalnie zmieniła dzieje świata. Ewangelicy na terenie Roździenia i Szopienic pojawili się już w XVI-wieku. Najbardziej znanym protestantem był Walenty Roździeński, słynny kuźnik i poeta, autor dzieła „Officina ferraria, abo huta y warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego”. Rozwój przemysłu w XIX wieku spowodował masowy napływ ludności na teren Górnego Śląska, w której byli również ewangelicy. W latach 50. XIX wieku na terenie Roździenia powstała pierwsza szkoła ewangelicka, w 1888 roku założono cmentarz, a w 1901 przy dzisiejszej ulicy ks. bpa Herberta Bednorza poświęcono kościół. Kilka lat późni...
Obchody 500 lat Reformacji
Kultura

Obchody 500 lat Reformacji

Parafia ewangelicka w Szopienicach zaprasza na obchody 500-lecia Reformacji. Uroczystość odbędzie się 17 września w kościele ewangelickim przy ul. Bednorza 20. Poniżej szczegółowy plan: godz. 10.00 – Koncert chóru Jubilate Deo z Mysłowic pod dyr. Joanny Bliwert-Hoderny godz. 10.30 – uroczyste nabożeństwo z okazji 500-lecia Reformacji (po nabożeństwie zapraszamy na spotkanie przy kawie i ciastku w sali parafialnej) godz. 17.00 – koncert zespołu wokalnego Contento Core rozpoczynający IV Jesienne Niedziele Organowe Wstęp wolny. Kolejne wydarzenia związane z jubileuszem odbędą się w październiku.
Szopienicki proboszcz Prezesem Synodu
Wydarzenia

Szopienicki proboszcz Prezesem Synodu

Proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Szopienicach został wybrany Prezesem Synodu, najwyższej władzy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. W miniony weekend w Warszawie odbyły się obrady pierwszej sesji Synodu Kościoła Luterańskiego XIV kadencji. Na stanowisko Prezesa Synodu zgłoszono dwóch kandydatów: ks. Adama Malinę oraz ks. Waldemara Szajthauera, proboszcza parafii ewangelickiej w Wiśle. W wyniku głosowania ks. Malina uzyskał 37 głosów, a ks. Szajthauer 25 głosów. Synod jest najwyższą władzą Kościoła Luterańskiego w Polsce. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Odpowiada m.in. za wybór Biskupa Kościoła, sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, staniu na straży praw, dobra i jedności Kościoła, wyborze Konsystorza i Rady Synodalnej, która stano...
Parafia ewangelicka zbiera fundusze na nowy krzyż cmentarny
Wydarzenia

Parafia ewangelicka zbiera fundusze na nowy krzyż cmentarny

Krzyż znajdujący się na cmentarzu ewangelickim przy ulicy Adama Kocura ma już swoje lata. Jest wykonany z drewna i mimo konserwacji znajduje się w złym stanie. Parafia postanowiła, iż przed tegoroczną Pamiątką Umarłych chce zlecić wykonanie nowego krzyża i postawienie go w miejscu starego. W związku z tym prosi o składanie ofiar na ten cel. Można je złożyć wpłacając na przygotowaną listę na plebanii (ul. Bednorza 20, Katowice-Szopienice) lub przekazując swoją ofiarę na konto bankowe parafii: ING Bank Śląski S.A. 38 1050 1214 1000 0007 0277 8101 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach-Szopienicach ul. ks. bp. H. Bednorza 20, 40-384 Katowice z dopiskiem: darowizna na cele kultu religijnego – krzyż cmentarny. (dla wpłat z zagranicy w dowolnej walucie; Kod BIC Swift: INGBPLPW, PL 38 1050...