wtorek, 21 maja

Tag: katowice szopienice północne

Ogród Dworcowy
Stare Pocztówki

Ogród Dworcowy

Plac pomiędzy dworcem Towarzystwa Kolei Górnośląskiej (OSE), a Koleją Prawego Brzegu Odry (ROUE). Wytoczono w nim alejki, pojawiła się fontanna, zatrudniono również ogrodnika, który zajmował się pielęgnacją zieleni. W listopadzie 1876 roku przez Ogród Dworcowy przechodził cesarz Wilhelm I wraz ze swoim synem Fryderykiem Wilhelmem. Monarcha, jadąc na polowanie do Pszczyny, wysiadł na stacji Towarzystwa Kolei Górnośląskiej, której dworzec znajdował się wówczas po wschodniej stronie dzisiejszej ul. Lwowskiej, by przejść na dworzec Kolei Prawego Brzegu Odry, czyli stację Katowice Szopienice Północne. Oprócz założenia ogrodowego i budynków stricte kolejowych na terenie Ogrodu Dworcowego znajduje się też kolejowe osiedle mieszkaniowe dzielące się na dwie części: tzw. "przodek" (budynki ...
350 mln zł na remont torów i infrastruktury kolejowej Północnej Obwodnicy GOP
Region

350 mln zł na remont torów i infrastruktury kolejowej Północnej Obwodnicy GOP

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na rewitalizację linii kolejowych na odcinkach: Gliwice – Bytom, Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka. Linie te stanowią część północnej obwodnicy towarowej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Rewitalizacja odcinka Gliwice – Bytom – Chorzów Stary – Siemianowice Śląskie – Dąbrówka Mała – Katowice Szopienice Północne oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka jest szczególnie ważna dla przewozów towarowych. Dzięki pracom znacząco usprawni się ruch kolejowy w ważnym społecznie i gospodarczo regionie. Tereny wokół stacji Szopienice Północne i Dąbrówka Mała do remontu  Wraz ze wzrostem prędkości, skróci się czas przewozu towarów, co pozwoli na zwiększenie konkurencyjność kolei względem transportu drogowego oraz przyczyni się ...