czwartek, 20 czerwca

Tag: brynicy 3

KZGM ogłosił przetarg na roboty zabezpieczające i dekarskie budynku dawnej szkoły przy ul. Brynicy 3
Wydarzenia

KZGM ogłosił przetarg na roboty zabezpieczające i dekarskie budynku dawnej szkoły przy ul. Brynicy 3

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłosił przetarg na roboty dekarskie i prace zabezpieczające budynku użytkowego przy ul. Brynicy 3.  12 listopada 2014 roku na stronie katowickiego Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zamieszczono ogłoszenie 235893-2014 (numer postępowania: NZ.231.201.2014) na roboty dekarskie i prace zabezpieczające budynku użytkowego przy ul. Brynicy 3. Roboty obejmować będą: uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej, uzupełnienie obróbek blacharskich, naprawę rynien, uzupełnienie i uszczelnienie ścian drewnianych, przykrycie płytami betonowymi włazów kanalizacyjnych i szamba. Oferta firm, chętnych do stanięcia w przetargu, powinna być złożona do dnia 27 listopada 2014 r. do godz. 845 w sekretariacie zamawiającego ul. M. Grażyńskiego 5 w Katowicach. O...
Kolejny przetarg na sprzedaż budynku dawnej szkoły przy ul. Brynicy 3
Wydarzenia

Kolejny przetarg na sprzedaż budynku dawnej szkoły przy ul. Brynicy 3

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Katowice: PREZYDENT MIASTA KATOWICE Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanejpołożonej w Katowicach przy ul. Brynicy 3, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 642/54 o powierzchni 1193m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1K/00068686/8, z karty mapy 3, obręb Roździeń, stanowiącej własność Miasta Katowice.  Na nieruchomości usytuowany jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek użytkowy o łącznej pow. użytk. 762,07m2, będący w bardzo złym stanie technicznym.  Budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 593.000,00zł  Wysokość wadium wynosi: 60.000,00zł  Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  Zgod...