sobota, 23 września

Stare Pocztówki

Poczta
Stare Pocztówki

Poczta

Modernistyczny budynek Urzędu Pocztowo-Telegraficznego przy ul. Obrońców Westerplatte 17 zaprojektowany przez Juliana Putermana-Sadłowskiego i Jana Najmana, wybudowany w latach 30. XX wieku. 1930 II wojna światowa Artykuł powstał w ramach zadania publicznego pod tytułem: Szopienice.PL – nasza dzielnica w Internecie. Zadanie jest współfinansowane z budżetu miasta Katowice.
Rawa
Stare Pocztówki

Rawa

Rawa jest największym prawym dopływem Brynicy, która poprzez Przemszę zasila Wisłę - najdłuższą polską rzekę. Pierwsza wzmianka pojawia się w źródłach już w 1737. Jej pierwotna nazwa to Roździanka, pochodzi od nazwy dawnej gminy Roździeń. Potok bierze swój początek przy stawie Marcin w Rudzie Śląskiej, następnie przepływa przez Świętochłowice, Chorzów, Katowice i na granicy Szopienic z Sosnowcem wpada do Brynicy, która łączy się z Czarną Przemszą. Długość potoku wynosi 19,6 km. W swojej historii Rawa wielokrotnie występowała ze swoich brzegów, powodując zalewanie graniczących z nią terenów. 12 lipca 1903 roku w Szopienicach i Roździeniu doszło do olbrzymiej powodzi, podczas której ucierpiała m. in. siedziba Urzędu Gminy Roździeń. Z wodą popłynęło wówczas wiele dokumentów: projekty s...
ul. Józefy Kantorówny
Stare Pocztówki

ul. Józefy Kantorówny

Ulica łączy ul. Wiosny Ludów z ul. Zamenhofa i ul. Morawa. Istniała już w XIX wieku. Przy ul. Kantorówny znajdują się historyczne kamienice oraz willa mieszkalna z początku XX wieku. Nazwy w latach: 1871-1922: Wörthstrasse (odcinek północny), Eduardstrasse (odcinek południowy)1922-1939: ul. Tadeusza Kościuszki1939-1945: Rudi von Henke Strasse; von Moltkestrasse (odcinek południowy)czasy Polski Ludowej: ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Bednarska (1962), ul. Karola Marksa (1968) lata 20. XX wieku 1939 Artykuł powstał w ramach zadania publicznego pod tytułem: Szopienice.PL – nasza dzielnica w Internecie. Zadanie jest współfinansowane z budżetu miasta Katowice.
ul. Janusza Korczaka
Stare Pocztówki

ul. Janusza Korczaka

Ulica Janusza Korczaka rozpoczyna się przy ulicy Obrońców Westerplatte, następnie krzyżuje z ul. Wandy i Siewną, a kończy przy skrzyżowaniu z ulicą Borki. Łączy Burowiec i Roździeń z Borkami. Z historycznych obiektów zlokalizowanych przy ulicy znajduje się secesyjna wieża wodna z 1912 roku, willa w ogrodzie i dawny szpital hutniczy spółki Giesche. Nazwy w latach: 1871-1922: Bergstrasse1922-1939: ul. Podgórna1939-1945: Bergstrasseczasy Polski Ludowej: ul. Podgórna, ul. gen. Stalina (przed 1950), ul. Szpitalna (po 1956), od 1962 ul. Korczaka po 1912 1914 ok. 1920 po 1922 1927 1934 Artykuł powstał w ramach zadania publicznego pod tytułem: Szopienice.PL – nasza dzielnica w Internecie. Zadanie jest współfinansowane z budżetu miasta Katowice. ...
Panoramy
Stare Pocztówki

Panoramy

Charakterystyczne widoki panoramy Szopienic wykonywano w minionych czasach z nieistniejącej hałdy zlokalizowanej na terenie Wilhelminy. Rozcierał się z stamtąd doskonały widok na okolicę. 1904 początek XX wieku początek XX wieku lata 20. XX wieku lata 20. XX wieku Artykuł powstał w ramach zadania publicznego pod tytułem: Szopienice.PL – nasza dzielnica w Internecie. Zadanie jest współfinansowane z budżetu miasta Katowice.
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza
Stare Pocztówki

VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza

dawniej: Katholische Mädchenschule IV, Szkoła katolicka im. Tadeusza Kościuszki Zaprojektowany przez Carla Kunzego budowniczego miejskiego z Opola neogotycki gmach szkolny został wybudowany w latach 1904-1905. Oddany do użytku 1 lipca 1905 roku jako siedziba Katolickiej Szkoły Ludowej dla Dziewcząt nr 4 w Roździeniu. W 1914 w szkole mieścił się szpital wojskowy i punkt żywnościowy. W 1921 budynek stał się siedzibą Naczelnego Dowództwa i Rady Powstańczej III Powstania Śląskiego. Po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski 1 września 1922 szkoła rozpoczęła działalność jako ośmioklasowa Szkoła Publiczna Żeńska nr IV. W 1935 została placówką koedukacyjną. W 1957 roku patronem szkoły został Jan Długosz. W 2001 przy szkole oddano do użytku salę gimnastyczną. Znani absolwenci: Janusz...
ul. Morawa
Stare Pocztówki

ul. Morawa

Ulica Morawa to dawna kolonia robotnicza, jak również osiedle mieszkalne. Swoją nazwę wzięła od zarazy (mór), która panoszyła się na tym terenie w 1832 roku. Tę epidemię chorób zakaźnych nazwano wówczas „morowym powietrzem”. Na pamiątkę tych wydarzeń w 1832 roku obok Szkoły Podstawowej nr 44 ustawiono przydrożny krzyż wotywny, gdzie znajduje się miejsce zbiorowej mogiły ofiar tej zarazy. Kolonia robotnicza została wybudowana w latach 1860-65 dla robotników zakładu koncernu Georg von Giesches Erben (tzw. „żółte domki”). W 1892 roku niemiecki Czerwony Krzyż wybudował szpital dla mieszkańców Szopienic i Roździenia. W 1961 roku powstał tu oddział geriatryczny. Obecna Szkoła Podstawowa nr 44 została wzniesiona w 1908 roku według projektu Gustawa Schmidta. Pierwotnie szkoła nosiła ...
ul. Obrońców Westerplatte
Stare Pocztówki

ul. Obrońców Westerplatte

Ulica Obrońców Westerplatte zaczyna się od ronda przy placu Powstańców Śląskich, a kończy swój bieg na skrzyżowaniu z ulicą 1 Maja i węźle z ul. Bagienną (DK79). Długość ulicy Obrońców Westerplatte to 2,7 km.  Była to niegdyś jedna z ważniejszych dróg handlowych łączących historyczne osady Katowic: Zawodzie, Burowiec, Roździeń i Szopienice.  Na tej ulicy można spotkać dwa mosty nad rzeką Rawa. Nieuregulowane koryto rzeki po ulewnych deszczach występowało z brzegów i zalewało okoliczne pola i zabudowania. Po I wojnie światowej dokonano zmian w zakresie koryta Rawy, nieco zmieniono jej bieg oraz oddano do użytku nowy most.  Przy ulicy Obrońców Westerplatte 44 stała dawniej hala sportowa Hutniczego Klubu Sportowego. Historia tego budynku sięga początku XX wieku, kiedy została w...
ul. Kołodziejska
Stare Pocztówki

ul. Kołodziejska

Niewielka ulica będąca obecnie drogą dojazdową do firmy Unilever. W przeszłości przy ulicy znajdowało się kilka domów mieszkalnych i remiza straż pożarnej. Budynek pod numerem 3, 1985 Budynek pod numerem 6, 1985 Artykuł powstał w ramach zadania publicznego pod tytułem: Szopienice.PL – nasza dzielnica w Internecie. Zadanie jest współfinansowane z budżetu miasta Katowice.
ul. Wiosny Ludów
Stare Pocztówki

ul. Wiosny Ludów

Nazwa ulicy została nadana na cześć zrywów niepodległościowych, które miały miejsce w latach 1848-1849. Wiosna Ludów objęła prawie całą Europę. Do wystąpień nie doszło w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz w Imperium Rosyjskim.  Ulica Wiosny Ludów prowadzi od centrum dzielnicy, rozpoczynając się od ronda przy Placu Powstańców Śląskich, aż do granicy z Mysłowicami. Jej długość osiąga 1,6 km.  Z historycznych budynków zlokalizowanych przy ulicy Wiosny Ludów warto odnotować:  Budynek dawnego Urzędu Gminy Szopienice (ul. Wiosny ludów 24), wybudowany w latach 1927−1928 w stylu późnego modernizmu z elementami art déco; budowniczym ratusza i pierwszym naczelnikiem Szopienic był Franciszek Bieniosek. Szkoła podstawowa nr 42 im. Józefy Kantorówny (ul. ...