piątek, 21 czerwca

Stare Pocztówki

Huta Walther Croneck
Stare Pocztówki

Huta Walther Croneck

Wniosek o koncesję na budowę huty przedstawiono 23 października 1863 roku. Zakład miał stanąć na obrzeżach Dąbrówki Małej, w bezpośrednim sąsiedztwie huty cynku Paul, przy drodze z Roździenia do Katowic. Władze pruskie zwlekały z udzieleniem zezwolenia, a ostatecznie o przyznaniu koncesji przesądziło orzeczenie lekarza powiatowego, który z uwagi na rodzaj przerabianej rudy, na zaplanowany 117 m długi podziemny kanał do wyłapywania pyłów oraz najwyższy wówczas na Śląsku komin (61 m), uznał, że działalność nowego zakładu nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko i ludzi. Budowę –  mimo pewnych trudności – poprowadzono dość sprawnie. Koszt wzniesienia zakładu wynosił 41 250 talarów. Pierwszy piec płomienny uruchomiono 21 października 1864 roku. Hutę nazwano Walther Croneck...
Huta Bernhardi
Stare Pocztówki

Huta Bernhardi

W 1897 roku spadkobiercy Georga von Giesche wybudowali w Roździeniu hutę cynku Bernhardi. W 1905 powstała nowa część obiektu, która spełniała rolę zakładu doświadczalnego, zaś zebrane doświadczenia miały być wykorzystane w nowo budującym się kompleksie hut obok huty Wilhelmina. Widok ogólny huty Artykuł powstał w ramach zadania publicznego pod tytułem: Szopienice.PL – nasza dzielnica w Internecie. Zadanie jest współfinansowane z budżetu miasta Katowice.
Zajezdnia tramwajowa
Stare Pocztówki

Zajezdnia tramwajowa

Wybudowana na przełomie XIX i XX wieku przez spółkę Oberschlesische Kleinbahnen und Elektrizitaetswerke A.G. Obsługiwała linię tramwajową z Szopienic do Mysłowic. Zamknięta w latach 60./70. XX wieku ze względu na uruchomienie nowej zajezdni tramwajowej w Zawodziu. W latach 80. XX wieku w jej zabudowaniach mieściła się siedziba Zakładu Remontów Torów i Budynków Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Katowicach. 1910 lata 50. XX wieku Artykuł powstał w ramach zadania publicznego pod tytułem: Szopienice.PL – nasza dzielnica w Internecie. Zadanie jest współfinansowane z budżetu miasta Katowice.
Wilhelmina
Stare Pocztówki

Wilhelmina

Początki kolonii robotniczej Wilhelmina związane są z budową przez koncern Georg von Giesches Erben w 1834 huty cynku Wilhelmina. Rozwój przemysłu spowodował gwałtowny napływ ludności. Spadkobiercy Gieschego zakupili tereny w pobliżu nowo powstałej huty od hrabiego Aleksandra Mieroszewskiego i gospodarza Kaspra Dziedzica w latach 40. XIX wieku. Pierwsze budynki mieszkalne powstały w 1846. W 1872 na terenie Wilhelminy uruchomiono szkołę katolicką z polskim językiem wykładowym, do której uczęszczało 400 dzieci (późniejsza Szkoła Podstawowa nr 49 im. Józefa Wieczorka, zlikwidowana w 1976). Nazwa huty i kolonii wywodzi się od imienia pełnomocnika kolegium reprezentantów koncernu Georg von Giesches Erben - Wilhelma von Kessel. dawna ul. Krakowska koło piekarza Helmricha Szkoła Po...