środa, 19 czerwca

Budżet Obywatelski w Katowicach – wyniki weryfikacji formalnej

Pierwszy etap VIII edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach już za nami. Swoje wnioski mieszkańcy Katowic składali od 9 marca do 22 kwietnia. Do 11 maja wszystkie zarejestrowane projekty zostały poddane weryfikacji formalnej.

Mieszkańcy Katowic aktywnie włączają się w działania związane z budżetem obywatelskim, bo widzą efekty swojego zaangażowania – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Przez siedem lat katowiczanie wybrali łącznie ponad 870 projektów, z których ponad 700 zostało zrealizowanych. Powstały nowe ławki, chodniki, drogi rowerowe, zielone skwery, boiska, pierwszy wodny plac zabaw czy tężnia solankowa, a także niedawno oddany do użytku, po rewitalizacji, tor saneczkowy w parku Kościuszki. Z efektów tych projektów korzystają tysiące mieszkańców. Katowiczanie dostali świetne narzędzie do wprowadzania realnych zmian swojego otoczenia i bardzo sprawnie z niego korzystają, co potwierdza liczba zgłoszonych w tej edycji projektów – dodaje prezydent.

Pierwsze zarejestrowane zadania wpłynęły do Urzędu drogą elektroniczną zaraz po północy 9 marca. Ostatecznie w puli tegorocznej edycji BO znalazło się 330 wniosków (aż 133 z nich wpłynęły ostatniego dnia naboru!). Spośród wszystkich projektów 48 to projekty z kategorii  ogólnomiejskiej, a 282 to wnioski lokalne. Wśród katowickich dzielnic największą aktywnością wykazali się mieszkańcy Murcek oraz  Kostuchny – w każdej z nich zgłoszono po 20 projektów. Niewiele mniej, bo 18 zarejestrowano dla Piotrowic-Ochojca, a po 17 wniosków znalazło się w puli trzech innych jednostek pomocniczych – Śródmieścia, Osiedla  Paderewskiego-Muchowca oraz Szopienic – Burowca.

Podobnie jak w poprzednich latach tegoroczne projekty dotyczą wielu dziedzin życia miasta. Wśród zgłoszeń lokalnych można dostrzec wiele kontynuacji projektów tzw. „miękkich” – zadań kulturalnych i festiwalowych, które cieszyły się powodzeniem wśród mieszkańców w zeszłych latach. Wśród wniosków inwestycyjnych dominowały te dotyczące poprawy estetyki przestrzeni publicznych (zarówno poprzez różnego rodzaju remonty dróg, jak i zazieleniania terenów), poprawiające bezpieczeństwo w dzielnicach (system monitoringu czy elementy poprawiające bezpieczeństwo pieszych oraz kierowców), ale również stawiające na swobodniejsze przemieszczanie się w ich obszarze – na przykład poprzez wybudowanie nowych ścieżek rowerowych oraz naprawy dróg.

Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi zgłoszonymi projektami: https://bit.ly/3obqdwr

Na stronach projektów zostały opublikowane najważniejsze informacje dotyczące zgłoszonych zadań. Dodatkowo w najbliższych dniach strony te zostaną uzupełnione o pliki graficzne, dostarczone przez wnioskodawców (ci, którzy nie zdążyli tego zrobić – mogą jeszcze je dosłać na adres e-mail budzetobywatelski@katowice.eu).

W tym miejscu, raz jeszcze, dziękujemy wszystkim wnioskodawcom i innym osobom zaangażowanym w przygotowanie wniosków do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zdajemy sobie sprawę z obaw i trudności, wynikających z sytuacji epidemicznej panującej na terenie kraju. Przez cały czas naboru wniosków, pracownicy Urzędu Miasta i miejskich jednostek pomagali Państwu w przygotowaniu projektów – stąd, m.in. zorganizowany po raz pierwszy  webinar dotyczący poprawnego przygotowania wniosku, liczne konsultacje telefoniczne i mailowe, w tym te dotyczące przygotowania wniosków i obligatoryjnych załączników drogą elektroniczną, a w przypadkach wystąpienia u wnioskodawcy kwarantanny spowodowanej COVID-19, również wydłużanie terminów dostarczenia oryginałów dokumentów.

Niestety także i w tym roku część wniosków uzyskała negatywny wynik na etapie weryfikacji formalnej. Głównymi powodami negatywnej oceny były m.in.: brak dostarczenia oryginałów list poparcia oraz podpisania wniosku w wyznaczonym terminie, nieprawidłowe określenie charakteru lokalnego lub  ogólnomiejskiego zadania względem jego zakresu przedmiotowego czy brak dołączenia do formularza zgłoszeniowego obligatoryjnego załącznika.

Podobnie jak w dwóch ostatnich edycjach, wnioskodawcy, których projekty na etapie weryfikacji formalnej zostały zweryfikowane negatywnie, mają prawo do złożenia odwołania do Prezydenta Miasta Katowice. Odwołania należy zgłaszać w terminie 3 dni roboczych od momentu publikacji wyników weryfikacji formalnej wniosków na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego w Katowicach – do dnia 17 maja br. włącznie.

Do 2 sierpnia trwać będzie weryfikacja merytoryczna wszystkich wniosków, które pozytywnie przeszły pierwszy etap weryfikacji, a do 16 sierpnia nastąpi ogłoszenie ostatecznych wyników oceny – wtedy poznamy projekty, które zostaną przeznaczone pod głosowanie mieszkańców. Tegoroczne głosowanie odbędzie się w terminie od 6 do 19 września.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *