piątek, 21 czerwca

Szyb Wilson uznano za zabytek

Szyb Wilson, fot. M. Malina

W maju br. wojewódzki konserwator zabytków wpisał do rejestru zabytków budynek szybu „Wilson” przy ul. Oswobodzenia 1 w Janowie. Obiekt jest także w gminnej ewidencji zabytków miasta Katowice.

Pod numerem A/516/2019 wpisano do rejestru zabytków zabudowania szybu „Wilson” kopalni „Wieczorek” przy ul. Oswobodzenia 1. Obiekt od dawna jest znany z prowadzonej   w nim działalności kulturalnej przez Monikę Pacę i Johanna Brosa. Wpis do rejestru zabytków objął budynek cechowni i łaźni z szatnią oraz wartownię z markownią dawnego szybu „Wilson” wraz z najbliższym otoczeniem.

Obecnie właścicielem obiektu jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., która przejęła budynek po zlikwidowanym Katowickim Holdingu Węglowym. W poprzednim roku odbył się przetarg na sprzedaż gmachu, który jednak unieważniono. Najprawdopodobniej SRK ponownie zorganizuje przetarg na sprzedaż obiektu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *