niedziela, 21 lipca

VI edycja Budżetu Obywatelskiego w Katowicach

Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci przy ul. Zamenhofa w Szopienicach powstał dzięki projektowi z BO, fot. UMK

Do 24 maja możemy złożyć wnioski do katowickiego Budżetu Obywatelskiego. Jak to zrobić? Najwygodniej złożyć wniosek korzystając z internetowego kreatora wniosków dostępnego pod adresem www.bo.katowice.eu. Wnioski można także dostarczyć osobiście do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice (Rynek 13, II piętro, pok. 205) lub wysłać drogą mailową, wraz z załącznikami, na adres: wnioskiBO@katowice.eu. Najpóźniej do 19 sierpnia zostaną ogłoszone wyniki weryfikacji wniosków, a głosowanie na wybrane projekty potrwa dwa tygodnie i odbędzie się w dniach od 9 do 22 września.

31,5 mln zł na projekty mieszkańców

Katowicki Budżet Obywatelski z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców. Przez pięć kolejnych lat frekwencja stale rosła. O ile w 2014 roku swój głos oddało 4,4% uprawnionych mieszkańców, to w 2016 r. już 12,1%, a w zeszłorocznym głosowaniu – rekordowe 16,8%, co stanowiło 3. najlepszy wynik w Polsce wśród miast wojewódzkich. To właśnie dzięki głosom mieszkańców w tym roku powstaną m.in. nowe place zabaw, 12 stacji wypożyczania roweru miejskiego w sześciu dzielnicach miasta, zostanie kompleksowo zmodernizowane boisko w Kostuchnie, a w Zawodziu odbędzie się cykl festynów integracyjnych. Przypomnijmy, że dzięki kreatywności mieszkańców w Katowicach powstały już m.in. liczne skwery osiedlowe, drogi rowerowe, chodniki, miejsca postojowe, siłownie „pod chmurką” czy boiska wielofunkcyjne.

Od tego roku pula Budżetu Obywatelskiego wynosi 31,5 mln zł. Tak jak w ubiegłych latach, do Budżetu Obywatelskiego zgłaszać będzie można projekty zadań publicznych należących do kompetencji gminy lub powiatu, które mają charakter ogólnomiejski i lokalny. Na pierwszą kategorię projektów przeznaczona została kwota 5 mln zł, a 20 mln zł rozdzielono na projekty dzielnicowe. Dodatkowo do kwoty przeznaczonej na realizację zadań wybranych przez mieszkańców dolicza się środki pozostałe po ubiegłorocznym głosowaniu (1,5 mln zł).

Zmiany w tegorocznym Budżecie Obywatelskim

Szereg zmian w budżecie obywatelskim zostało narzuconych nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. W marcu tego roku Rada Miasta Katowice przyjęła uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach jest tak obszernym dokumentem.

Najważniejsze zmiany wynikające z ustawy to umożliwienie udziału w BO wszystkim mieszkańcom Katowic – bez względu na ich zameldowanie, uzależnienie wymogu minimalnej liczby podpisów osób popierających projekt do BO od liczby mieszkańców dzielnicy, której zadanie dotyczy oraz wprowadzenie procedury odwoławczej od negatywnego wyniku weryfikacji. W związku z głosami mieszkańców w Regulaminie BO znalazły się zapisy dot. m.in. obniżenie maksymalnej wartości dla pojedynczego zadania o charakterze lokalnym do 60% puli środków danej dzielnicy (było 75%), czy zwiększenie minimalnych progu poparcia dla projektów lokalnych do poziomu 50 głosów (było 45), a dla projektów ogólnomiejskich 200 głosów (było 135).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *