środa, 22 maja

Wybory do Rady Dzielnicy

Wybory do 9 rad dzielnic odbędą się 13 maja. W tym dniu swoich przedstawicieli wybiorą mieszkańcy Murcek, Zarzecza, Bogucic, osiedla Witosa, Ligoty-Panewnik, Kostuchny, Podlesia oraz co dla nas najważniejsze – swoich radnych wybiorą również mieszkańcy Janowa-Nikiszowca i Szopienic-Burowca. Oznacza to, że 23 marca zakończą się 4-letnie kadencje tych rad.

Janów-Nikiszowiec wybory zaplanowane miał już w zeszłym roku. Nie doszły one jednak do skutku z powodu zbyt małej liczby kandydatów. Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Razem dla Nikiszowca, solidnej mobilizacji mieszkańców i błyskawicznej zbiórce ponad 1000 podpisów również i ta dzielnica dołączyła do grona jednostek, które w maju przeprowadzą wybory.

Czym są rady dzielnic? To organy pomocnicze działające na terenie miasta Katowice, których zadaniem jest dbanie o dobro dzielnicy poprzez spotkania z mieszkańcami, opiniowanie inwestycji, podejmowanie własnych inicjatyw na rzecz obywateli i lokalnych społeczności. Rady dzielnic próbują rozwiązać problemy takie jak nieświecące latarnie, ale też wypowiadają się w sprawach o wiele poważniejszych. Są silnym głosem mieszkańców w rozmowach z wydziałami oraz urzędnikami urzędu miasta.

Kto może kandydować? Każdy mieszkaniec danej jednostki, będący w niej stale zameldowany. Następnie należy pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice (zakładka ogłoszenia i aktualności -> Wybory i referenda) wniosek, wypełnić go, zebrać listę poparcia (minimum 15 osób z danej dzielnicy) oraz złożyć w siedzibie Komisji Okręgowej między 3 a 6 i 9 a 13 kwietnia (godziny wg. harmonogramów), podczas dyżurów w danej dzielnicy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *