wtorek, 21 maja

Pomniki i miejsca pamięci w Roździeniu i Szopienicach

Pod pojęciem „miejsce pamięci” rozumiemy pomnik, tablicę pamiątkową lub inne miejsce, w pewien sposób wyróżnione. Na terenie dawnych gmin Roździeń i Szopienice, które dziś są częścią Katowic, takich szczególnych miejsc znajdziemy dosyć dużo. Możemy je podzielić na: pomniki i miejsca, związane z powstaniami śląskimi, cmentarze (jako szczególne miejsca pamięci), tablice poświęcone konkretnym osobom lub wydarzeniom, a także pomniki i tablice, które zdemontowano (zlikwidowano) lub zniszczono.
Często tablicą upamiętnia się rocznicę powstania obiektu lub instytucji. Na terenie dawnych gmin Roździeń i Szopienice do kategorii „miejsc pamięci” możemy zaliczyć kilkadziesiąt różnego rodzaju upamiętnień.

Wykład poprowadzi historyk z Działu Historii Muzeum Historii Katowic Michał Bulsa. Zapraszamy w czwartek 22 lutego do siedziby głównej przy ul. ks. J. Szafranka 9. Wstęp wolny 🙂

Na pocztówce szkoła ludowa w Szopienicach – dziś Szkoła Podstawowa nr 44 w Katowicach przy ul. Morawa. Pocztówka pochodząca z początku XX wieku (ze zbiorów Działu Fotografii MHK).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *