piątek, 19 kwietnia

Miasto Katowice chce wybudować drugą noclegownię dla bezdomnych

3 stycznia na Platformie Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Katowicach pojawił się post zamieszczony przez Wydział Rozwoju Miasta, dotyczący zamierzenia inwestycyjnego pt. „Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice”. Czytamy w nim:

Miasto, w celu zapewnienia pomocy i schronienia osobom bezdomnym, planuje budowę nowych obiektów noclegowni dla bezdomnych mężczyzn. Zakłada się, że jeden obiekt noclegowni przeznaczony będzie dla 40 osób bezdomnych.

Lokalizacja:

Teren przyszłej inwestycji zlokalizowany jest w dzielnicy Szopienice–Burowiec w Katowicach w rejonie ulicy: Obrońców Westerplatte w Katowicach.

Planowany zakres inwestycji obejmuje:

1. dwa budynki w zabudowie kontenerowej/modułowej (dwukondygnacyjne) o powierzchni ok. 400 m2 każdy,

2. zagospodarowanie terenu, w tym m. in. ciągi piesze, dojazd, miejsca postojowe w niezbędnej ilości dla obsługi placówki, zjazd z planowanej zabudowy na ul. Obrońców Westerplatte, towarzyszące formy małej architektury,

3. oświetlenie terenu,

4. ogrodzenie terenu,

5. odwodnienie terenu,

6. sieci infrastruktury technicznej niezbędnych do funkcjonowania obiektu w zakresie opracowania,

7. system monitoringu,

8. niezbędną wycinkę drzew i krzewów,

9. niezbędne przekładki i zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego kolidującego z zakresem zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zadania: 2018 rok – opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla ww. obiektu

—–

Obiekt ma powstać w bezpośredniej okolicy nowego Archiwum Urzędu Miasta Katowice i węzła przesiadkowego Zawodzie. Czy taka lokalizacja i druga noclegownia dla bezdomnych w Szopienicach to dobry pomysł? Urząd Miasta Katowice czeka na pytania i uwagi mieszkańców w terminie do 18 stycznia. Swoją opinię można wyrazić na Platformie Konsultacji Społecznych UM Katowice: http://pks.katowice.eu/default.aspx?g=posts&t=8182

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *