niedziela, 23 czerwca

Akcja sprzątania przy Hubertusie

22 kwietnia już po raz kolejny odbędzie się akcja sprzątania wokół kompleksu stawów Hubertus.
Wspólnie z Fundacją z Pasją, Stowarzyszeniem „Dla Szopienic”, Klubem Profilaktycznym „Ekipa” oraz Polskim Związkiem Wędkarstwa nr 25 Szopienice zapraszamy do wzięcia udziału w naszej akcji, by razem zaprowadzić porządek na tak ważnym dla mieszkańców terenie.

Czym właściwie jest Hubertus?

Stawy całego kompleksu powstały w miejscu dawnych wyrobisk piasku, który wydobywano (bagrowano) na potrzeby górnictwa oraz jako wynik deformacji powierzchni w wyniku podziemnej eksploatacji górniczej. Hubertus to w zasadzie grupa stawów: duży staw, na północ od Rawy, podzielony groblami na 3 części, oraz mniejszy, na południe od Rawy, leżący już w granicach Mysłowic. Stąd częściej używana nazwa Hubertusy. Przez mieszkańców Szopienic nazwa Hubertus rezerwowana była do stawu mniejszego, zaś dla większego (lub jego części) używane były (często zamiennie) nazwy Ewald i Gliniok. Ewald został przypomniany w powieści Kazimierza Kutza „Piąta strona świata”, której akcja rozgrywa się głównie w Szopienicach. Woda w stawach posiada pierwszą klasę czystości. Obszar ten stanowi dogodne miejsce rozrodu wielu gatunków ptaków wodnych, wodno-błotnych i szuwarowych. Gatunki lęgowe ptaków wodno-błotnych to: perkoz dwuczuby, łabędź niemy, kaczka krzyżówka, głowienka, czernica, wodniok, kokoszka wodna, łyska, trzciniak, i mewa śmieszka. Kolonia lęgowa mewy śmieszki na tym terenie jest najliczniejszą w całej aglomeracji katowickiej.

Na terenie bogata jest także fauna bezkręgowców. W wodach występują m.in.: zatoczek rogowy, zatoczek pospolity, błotniarka stawowa, płoszczyca szara. W pobliżu zbiorników liczne są gatunki ważek oraz motyli.

Tereny przy Hubertusie to życie wielu gatunków – chrońmy je!

Zbiórka 22 kwietnia o 9:30 przy Rybaczówce – ulica Morawa 126A

Organizatorzy zapewniają worki foliowe i rękawice.
Po zakończeniu odbędzie się ognisko z pieczeniem kiełbasek! 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *