sobota, 18 maja

XVII sesja Rady Jednostki Pomocniczej nr 15

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców na XVII sesje RJP nr 15 Szopienice-Burowiec, która odbędzie się 15 lutego br. o godz. 17:30 w siedzibie RJP przy ul. Wiosny Ludów 24.

Rozpatrywane będą projekty uchwał w sprawie opiniowania inicjatyw lokalnych.

Porządek Obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Jednostki Pomocniczej.
5. Informacja Zarządu Jednostki Pomocniczej o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii dla inicjatywy lokalnej z wniosku rodziców dzieci Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 pod nazwą „Kolorowy Dzień Dziecka”.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały  sprawie wydania opinii dla inicjatywy lokalnej z wniosku koła zainteresowań gry na bębnach afrykańskich dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 pod nazwą „Warsztaty Gry na Bębnach Afrykańskich”.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii dla inicjatywy lokalnej z wniosku 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej w Katowicach – Szopienicach pod nazwą „Dobre wyposażenie Ratowników 10 HDŻ gwarantem wysokiego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców i ich szkolenie”.
9. Komunikaty i wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego udziału w życiu swojej dzielnicy 🙂 !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *