sobota, 18 maja

Alarm smogowy

Fatalna jakość powietrza stała się faktem. W poniedziałek, 9.1.2017 r. normy dopuszczalne dla obecności pyłu zawieszonego zostały przekroczone kilkukrotnie.

Gdy w Paryżu zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 osiąga poziom 80 μg/m3 ogłaszany jest alarm smogowy. W Krakowie, w Katowicach czy w Warszawie taki poziom zanieczyszczenia nie budzi niepokoju jednostek odpowiedzialnych za jakość powietrza. Nic dziwnego – obowiązujący obecnie w Polsce poziom alarmowy jest prawie czterokrotnie wyższy i wynosi 300 μg/m3.
Czy Polacy mają żelazne płuca?

Przy poziomie 200 μg/m3 zostaniemy dopiero poinformowani. A po przekroczeniu 300 μg/m3 zostaje ogłoszony alarm smogowy. Co to właściwie znaczy?
Poziom alarmowy to poziom przy którym władze lokalne i regionalne powinny podjąć specjalne doraźne działania na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze, np. wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej, intensywne kontrole palenisk, ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miast, nadzwyczajna kontrola zakładów przemysłowych, itp.

Skąd się bierze smog?

Przyczyn zanieczyszczenia powietrza jest kilka: domowe piece grzewcze, transport samochodowy, elektrownie węglowe i zakłady przemysłowe.

Jednakże głównym sprawcą tego zamieszania jest tzw. niska emisja, czyli wszelkiego rodzaju spaliny pochodzące z kotłów i pieców w gospodarstwach domowych. W naszym kraju nie ma żadnych standardów emisyjnych. W takich piecach można spalać oprócz węgla, również odpady węglowe jak muł i miał węglowy, a także zwykłe śmieci i tworzywa sztuczne. Muł i miał węglowy zawierają bardzo dużo siarki, chloru i popiołu, który następnie dostaje się do naszego powietrza. To nie wszystko. W Polsce nie istnieją też ŻADNE normy dotyczące jakości węgla sprzedawanego gospodarstwom domowym. W przeciwieństwie do innych krajów, gdzie węgiel tego typu jest traktowany jako odpad i nie jest sprzedawany ze wzzględu na jego negatywny wpływ na jakość powietrza. Tymczasem Polacy go kupują i ogrzewają swoje domy.
Najważniejszym źródłem zanieczyszczenia powietrza są czyli gospodarstwa domowe, które odpowiadają za większość (85%) wytworzenia emisji pyłu zawieszonego i bardzo toksyczego „koktajlu” związanego z nielegalnym spalaniem tworzyw sztucznych.

PALENIE ŚMIECI

Dość popularnym procederem jest spalanie śmieci, odpadów, ubrań, plastików, gum i mimo, iż jest bardzo szkodliwy i nielegalny to bardzo powszechny. Dodatkowo dochodzi świadomość trudnośći wyegzekwowania, a w najgorszym przypadku i tak kary są śmiesznie niskie.

BRAK NORM

Jak wyżej pisaliśmy, nie istnieją normy jakości węgla, tak i nie istnieją normy emisyjne emisyjne urządzeń grzewczych. W efekcie można palić najgorszym jakości węglem, odpadami, w starych, zepsutych, prymitywnych urządzeniach

Jak zgłosić palenie śmieci?

Jeśli wydaje nam się, iż w sąsiednim gospodarstwie domowym spalane są śmieci (charakterystyczny zapach palonego plastiku, czarny lub zabarwiony dym z komina) dzwonimy do Straży Miejskiej i zawiadamiamy o podejrzeniu popełnienia wykroczenia polegającego na spalaniu odpadów podając miejsce i czas zdarzenia.
Podstawą prawną jest USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach, Dz.U.2013.21 z dnia 2013.01.08. Wypis z Ustawy przeczytaj TUTAJ
Strażnik MA OBOWIĄZEK przyjąć od nas zawiadomienie i poprosi nas o podanie danych osobowych oraz zobowiązany jest do przeprowadzenia czynności wyjaśniających. Od tego momentu jesteśmy pokrzywdzonym w sprawie lub zawiadamiającym o wykroczeniu i w zależności od naszego statusu mamy określone prawa.
Status pokrzywdzonego uzyskujemy, gdy w momencie zawiadomienia o wykroczeniu narażeni będziemy narażeni na oddziaływanie dymu z komina (będziemy w zasięgu rozprzestrzeniania się spalin).

Co oznaczają odpowiednie opisy powietrza?

Jakość powietrza jest dostateczna,
zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne. Należy rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.

Jakość powietrza jest zła,
osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu – szczególnie wymagającą długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.

Jakość powietrza jest bardzo zła
i ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane. Długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym.

1 komentarz

  • Dawid

    Smog, wielkie halo. Jak w Szopienicach działała huta i dzieci miały ołowicę to jakoś nikt się nie przejmował………..a teraz wielki atak smogu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *