czwartek, 20 czerwca

Tag: pył zawieszony

Alarm smogowy
Slider

Alarm smogowy

Fatalna jakość powietrza stała się faktem. W poniedziałek, 9.1.2017 r. normy dopuszczalne dla obecności pyłu zawieszonego zostały przekroczone kilkukrotnie. Gdy w Paryżu zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 osiąga poziom 80 μg/m3 ogłaszany jest alarm smogowy. W Krakowie, w Katowicach czy w Warszawie taki poziom zanieczyszczenia nie budzi niepokoju jednostek odpowiedzialnych za jakość powietrza. Nic dziwnego – obowiązujący obecnie w Polsce poziom alarmowy jest prawie czterokrotnie wyższy i wynosi 300 μg/m3. Czy Polacy mają żelazne płuca? Przy poziomie 200 μg/m3 zostaniemy dopiero poinformowani. A po przekroczeniu 300 μg/m3 zostaje ogłoszony alarm smogowy. Co to właściwie znaczy? Poziom alarmowy to poziom przy którym władze lokalne i regionalne powinny podjąć specjalne doraźne...