niedziela, 23 czerwca

Trzeci przetarg na sprzedaż dawnego komisariatu Policji przy ul. Zamenhofa 15

PREZYDENT MIASTA KATOWICE wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Katowicach przy ul. Zamenhofa 15, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 1469/29 i nr 2018/29, zapisane w księdze wieczystej nr KA1K/00027745/1, działka nr 1467/29 zapisana w księdze wieczystej nr KA1K/00058893/9, działka nr 1465/27 zapisana w księdze wieczystej nr KA1K/00060161/6, działka nr 1463/13 zapisana w księdze wieczystej nr KA1K/00050224/3 o łącznej powierzchni 1770 m2, z karty mapy 2, obręb Szopienice, stanowiących własność Skarbu Państwa.

Na nieruchomościach usytuowany jest czterokondygnacyjny budynek administracyjno – biurowy, ujęty w gminnej ewidencji zabytków, o całkowitej powierzchni użytkowej 1615,00 m2 będący w złym stanie technicznym, wymagający przeprowadzania kapitalnego remontu. Ponadto na nieruchomościach usytuowane są pozostałości budynku zespołu garażowego, budynku pomocniczego oraz budynku magazynowego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 650.000,00zł
Wysokość wadium wynosi: 65.000,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 15.12.2015 r. o godz. 9:10 w sali nr 315 w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4.

Prezydentowi Miasta Katowice przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbyły się w dniu 12.05.2015 r, natomiast drugi w dniu 22.09.2015 r. Budynek nie został sprzedany z powodu braku zainteresowania.

3 komentarze

  • marcin

    Niezła polityka. Dawniej się tam mieścił komisariat to miasto wyremontowało budynek na ul Lwowskiej i tam go przeniosło jak by nie szło tego remontu zrobić na ul Zamenhofa, Na ul. Lwowskiej zasadniczy problem z parkingiem kompletnie go brak. Na Zamenhofa było całe zaplecze z tyłu budynku. To co miasto che odzyskać pieniądze poniesione na remont przy Lwowskiej. ??, Mogli Kamienice przy Lwowskiej dać do sprzedaży lub mieszkania zrobić dla ludzi. Bo była to już kamienica mieszkalna. W budynku na Zamenhofa wszystko trzeba przerobić jeśli miałby to być budynek mieszkalny. Chyba że mieściłyby się tam firmy. coś musi być nie tak albo za dużo chcą bo Pan J. B. już by dawno kupił ten budynek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *