niedziela, 21 lipca

Samorząd Miasta Katowice zdiagnozuje potrzeby mieszkańców wobec zagospodarowania stawów w Szopienicach-Burowcu

Od 16 października do 5 listopada włącznie, każdy mieszkaniec Katowic, może wypełnić krótką, anonimową ankietę poświęconą szopienickim stawom. Ankiety znajdują się we wszystkich filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz w Miejskim Domu Kultury, przy ul. P. Stellera 4. Ankieta online dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice: http://www.katowice.eu/Konsultacje/Lists/szopienice_burowiec/NewForm.aspx.

Badanie ma charakter diagnostyczny, w dużej mierze odnosi się do oceny stanu obecnego, a więc skierowane jest przede wszystkim do tych mieszkańców, którzy znają ten obszar. Jednakże w ankiecie zawarte są również pytania dotyczące sugestii wobec przyszłego zagospodarowania – stąd też mieszkańcy, nie znający tego terenu, ale zainteresowani spędzaniem wolnego czasu nad wodą – mogą się wypowiedzieć za jej pośrednictwem.

W najbliższy piątek w stanicy wodnej, czyli siedzibie 10. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej odbędą się również wywiady fokusowe z przedstawicielami różnych środowisk, związanych z szopienickimi stawami, jak np. katowickimi morsami, wędkarzami, harcerzami, OSP, radnymi jednostki pomocniczej, organizacjami pozarządowymi. Informacje pozyskane od reprezentantów w/w środowisk oraz wyniki ankiet posłużą do opracowania diagnozy społecznej i zostaną wykorzystane w pracy warsztatowej z mieszkańcami Szopienic oraz Burowca.

W ramach konsultacji społecznych dot. zagospodarowania kompleksu stawów przygotowany został cykl warsztatów projektowych dla mieszkańców Szopienic i Burowca. Z uwagi na warsztatową formułę spotkań liczba uczestników jest ograniczona (każdorazowo do 60 osób).

Pierwszy etap wspólnego projektowania odbędzie się w dwóch terminach:

  • 5 listopada, godz. 17:00 – Miejski Dom Kultury, ul. Gen. J. Hallera 28

  • 12 listopada, godz. 17:00 – Miejski Dom Kultury, ul. Obrońców Westerplatte 10

WAŻNE:

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w spotkaniu projektowym proszeni są o zgłoszenie swego uczestnictwa wraz ze wskazaniem terminu do Biura Prasowego Urzędu Miasta:

– telefonicznie pod numerem (32) 2593-654

mailowo pod adresem konsultacje@katowice.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *