sobota, 18 maja

18-21 września głosujemy na projekty z Budżetu Obywatelskiego

Od jutra (18.09) do poniedziałku (21.09) odbywać się będzie głosowanie na projekty zgłoszone do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Przed jego rozpoczęciem podpowiadamy gdzie zagłosować i jak zrobić to prawidłowo.

Jakie zadania zgłoszono?

[table id=1 /]

Gdzie zagłosować?

Filia nr 19 MBP, ul. Obrońców Westerplatte 10 (godziny otwarcia: pon-ptk 8:00-19:00, sob-niedz. 9:00-17:00)

Filia nr 36 MBP, ul. Gen. Hallera 28 (godziny otwarcia: pon-ptk 8:00-19:00, sob-niedz. 9:00-17:00)

Dodatkowo 19 września podczas obchodów  Święta Burowca będzie można oddać głos w mobilnej urnie.

Jak zagłosować?

Nowa procedura Budżetu Obywatelskiego obejmuje szereg zmian, takich jak podział zadań na ogólnomiejskie i lokalne, możliwość zagłosowania na kilka projektów, wprowadzenie progów minimalnego poparcia. Chociaż głosowanie tym razem potrwa o jeden dzień krócej, wzrośnie liczba punktów do głosowania. Kolejnym udogodnieniem będzie możliwość zagłosowania na projekty ze swojej jednostki pomocniczej, w dowolnie wybranym punkcie znajdującym się na terenie miasta. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, na projekty lokalne głosować mogą tylko osoby zameldowane w jednostce, której te zadania dotyczą. Natomiast na zadania ogólnomiejskie mogą oddać głos wszyscy mieszkańcy zameldowani w Katowicach. Każdy głosujący będzie dysponował 3 punktami na projekty lokalne i 3 na ogólnomiejskie, które może rozdzielić na jeden (3 punkty), dwa (2 i 1 punkt) lub trzy wybrane przez siebie projekty (po 1 punkcie na każdy). Wprowadzony został także próg minimalnego poparcia, jakie musi zdobyć w głosowaniu dany projekt, żeby mógł zostać zrealizowany. W przypadku projektów lokalnych będzie on wynosił 45 punktów, a dla ogólnomiejskich 135 punktów. Ten zabieg ma zapobiec rekomendowaniu do realizacji tych zadań, które na etapie głosowania uzyskały nikłe poparcie społeczności. Głosować mogą osoby zameldowane w Katowicach na pobyt stały lub czasowy, które mają ukończone 16 lat i wylegitymują się dokumentem ze zdjęciem i numerem PESEL. Każdy uprawniony może zagłosować jeden raz na projekty z wykazu pozytywnie zweryfikowanych wniosków, wypełniając osobiście kartę do głosowania i wrzucając ją do urny, znajdującej się w punkcie do głosowania. Tym razem mieszkańcy mogą głosować we wszystkich wyznaczonych punktach. Należy jednak pamiętać o tym, że w przypadku zadań lokalnych oddać głos można tylko na projekty zgłoszone dla  jednostki pomocniczej właściwej dla miejsca zameldowania (np. mieszkaniec Koszutki może zagłosować w punkcie na Załężu, ale na projekty lokalne tylko dla Koszutki). Przed przystąpieniem do głosowania należy się upewnić, do której jednostki pomocniczej jest przypisany nasz adres. Wykaz 22 jednostek z podziałem na ulice znajduje się tutaj, w Dzielnicowych Punktach Informacyjnych oraz w punktach do głosowania. Aby głos był ważny, należy na karcie czytelnie wpisać imię, nazwisko, adres zameldowania, nr PESEL oraz podpisać oświadczenie znajdujące się na karcie. Żeby prawidłowo zagłosować trzeba także wpisać numery ID projektów, które wybieramy oraz ilość przyznanych im punktów! Warto zanotować je wcześniej i zabrać na głosowanie, albo sprawdzić przed odebraniem karty w katalogu zadań dostępnym w punkcie do głosowania. Projekty wyłonione do realizacji poznamy do 30 września. Zrealizowane zostaną te zadania, które otrzymały najwięcej głosów i osiągnęły próg minimalnego poparcia, aż do wyczerpania puli środków przewidzianych dla danej jednostki pomocniczej. Oznacza to, że jeśli zwycięski projekt nie wykorzystuje całej puli, realizowane będą kolejne projekty, które zdobyły najwięcej głosów i mieszczą się w kwocie pozostałej do dyspozycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *