sobota, 18 maja

Budżet Obywatelski 2016 – projekty dla poprawy bezpieczeństwa.

Katowickie OSP rocznie mają do swojej dyspozycji 570 tys do podziału na 5 jednostek i środki wystarczają głównie na bieżące utrzymanie OSP, nie ma mowy o zadaniach inwestycyjnych. Dlatego do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego swoje projekty zgłosiła Ochotnicza Straż Pożarna w Katowicach Szopienicach. Na projekty lokalne mogą głosować mieszkańcy dzielnicy Szopienice-Burowiec, a na projekt ogólnomiejski wszyscy mieszkańcy Katowic, którzy ukończyli 16 rok życia. Głosowanie odbędzie się w dniach 18-21 września w wszystkich filiach Miejskich Bibliotek Publicznych.

11953449_1037465302965409_1069205312713695222_oTrzy projekty zgłoszone przez szopienicką OSP dotyczą zadań inwestycyjnych, dwa projekty są lokalne oraz jeden większy ogólnomiejski. Celem projektów jest wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie dzielnicy Szopienice oraz miasta Katowice, zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego gminy i wzrost poczucia bezpieczeństwa jej mieszkańców, zwiększenie dostępu jednostki OSP w Szopienicach w akcjach ratowniczych odbywających się w trudnych warunkach.
Celem projektu jest także poprawa bezpieczeństwa osób (strażaków) biorących udział w akcjach bojowych. Zakup pojazdu o wysokich parametrach operacyjnych i nowoczesny sprzęt znacząco wzmocni potencjał ratowniczo-gaśniczy jakim dysponuje aktualnie OSP Szopienicach. Realizacja projektów umożliwi utrzymanie jednostki na wysokim poziomie gotowości bojowej.

11261199_1033498586695414_6567264025053046999_n

Zadanie Ogólnomiejskie dotyczy zakupu nowego samochodu dla OSP w Szopienicach, który zastąpiłby 30 letniego Jelcza. O tym problemie w ciągu ostatnich miesięcy było głośno i tematem zainteresowały się media. Koszt zadania to 870 tys złotych
M/13/2015 Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej
w Katowicach Szopienicach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego

Dwa projekty lokalne dotyczące zakupu nowoczesnego sprzętu ratowniczego. Postęp techniczny objął także ratownictwo, dlatego w tych czasach straże pożarne muszę się zaopatrywać w coraz to nowocześniejszy sprzęt ratowniczy.

10610715_1036520116393261_6621064154650519513_nProjekt Bezpieczne drogi ma na celu zakup sprzętu do ratownictwa technicznego, czyli do usuwania skutków wypadków drogowych, katastrof budowlanych. Koszt projektu 80 tysięcy złotych
L/7/15/2015 „Bezpieczne drogi” zakup specjalistycznego sprzętu ratownicza drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Szopienicach.

Natomiast ten projekt dotyczy ogólnie zakupu sprzęt, w zapotrzebowaniu OSP znajdują się tam, aparaty powietrzne, pilarki ratownicze, prądownice czy mierniki do pomiaru czadu. Koszt zadania również 80 tysięcy złotych.

L/8/15/2015 Dobrze wyposażone Ochotnicza Straż Pożarna gwarantem wysokiego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców (zakup sprzętu ratowniczego)

sprzęt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *