niedziela, 14 kwietnia

Inspektorat Ochrony Środowiska ocenił wpływ HMN na stan wód podziemnych. Jest bardzo źle!

Do Rady Miasta Katowice wpłynął raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach pod tytułem „Stan środowiska w województwie śląskim w 2013 roku”. Zawarto w nim także informacje na temat wpływu szlamów cynkowych z terenu HMN „Szopienice” na wody podziemne.

Poniżej cytujemy fragment z tegoż raportu:

Analiza wyników monitoringu wód podziemnych z piezometru zlokalizowanego w rejonie miejsca magazynowania szlamów cynkowych przy II Kompleksie HMN „Szopienice” S.A. w likwidacji w Katowicach wskazuje na znaczne zanieczyszczenie czwartorzędowego poziomu wodonośnego siarczanami oraz metalami: cynkiem, kadmem i niklem. W Katowicach-Szopienicach w okresie od 1928 do 2002 roku eksploatowana była instalacja produkcji cynku elektrolitycznego. Odpadem technologicznym tej instalacji był szlam cynkowy zawierający: cynk, ołów, kadm, deponowany w osadnikach ziemnych w celu sedymentacji. W roku 2013 odnotowano 150–krotne przekroczenie dobrego stanu chemicznego z uwagi na cynk, 360-krotne przekroczenie z uwagi na kadm, 3-krotne przekroczenie z uwagi na nikiel oraz ponad 5-krotne przekroczenie dobrego stanu chemicznego wód podziemnych z uwagi na siarczany (zob. wykres). Od 2005 roku prowadzone są (z przerwami) prace rekultywacyjne terenu poprzemysłowego byłej Huty, w tym realizacja przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu szlamów cynkonośnych z trzech nieuszczelnionych osadników ziemnych i ich zagospodarowania u wskazanego odbiorcy, zgodnie z decyzją naprawczą Prezydenta Katowic z 2009 roku. Termin zakończenia całości przedsięwzięcia (wraz z pracami rekultywacyjnymi) został określony w przedmiotowej decyzji na koniec 2015 roku.

dfsfdsfd

 

Informacje oraz wykres pochodzą z opracowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach: LINK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *