czwartek, 18 lipca

Wszczęto postępowanie w sprawie pozwolenia dla Elektrociepłowni Szopienice na odprowadzanie szczególnie niebezpiecznych ścieków

Obwieszczenie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie „Elektrociepłowni Szopienice” Sp. z o.o. w Katowicach-Szopienicach przy ul. 11 Listopada 19.

Poniżej prezentujemy fragment obwieszczenia KŚ-III.6341.40.2014.KMJ z dnia 5 września 2014 r., opublikowanego na stronie BIP Urzędu Miasta Katowice dnia 9 września 2014 r.:

Prezydent Miasta Katowice podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Michała Glimosa – Prezesa Zarządu Spółki „Elektrociepłownia Szopienice” Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 19, 40-387 Katowice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie „Elektrociepłowni Szopienice” Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. 11 Listopada 19, do urządzeń kanalizacyjnych, będących we władaniu Katowickich Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach.

Jednocześnie informuje się, że:
– dane o złożonym wniosku znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Wydział Kształtowania Środowiska UM Katowice, który zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice: bip.um.katowice.pl (zakładka: System informacji o środowisku),
– dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1 w pokoju nr 608 (VI piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 730 ÷ 1530.

Jako mieszkańcy Szopienic mamy nadzieję, że planowane odprowadzanie tych ścieków przez elektrociepłownię nie przyczyni się do kolejnego skażenia terenu w naszej dzielnicy.

Link do obwieszczenia: http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221762169&id=1410255119

[ fot. Marcin Cholewa – fotopolska.eu ]
10013927_709132059158344_908654434841301611_n

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *