środa, 19 czerwca

Tag: powolenie

Wszczęto postępowanie w sprawie pozwolenia dla Elektrociepłowni Szopienice na odprowadzanie szczególnie niebezpiecznych ścieków
Wydarzenia

Wszczęto postępowanie w sprawie pozwolenia dla Elektrociepłowni Szopienice na odprowadzanie szczególnie niebezpiecznych ścieków

Obwieszczenie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie „Elektrociepłowni Szopienice” Sp. z o.o. w Katowicach-Szopienicach przy ul. 11 Listopada 19. Poniżej prezentujemy fragment obwieszczenia KŚ-III.6341.40.2014.KMJ z dnia 5 września 2014 r., opublikowanego na stronie BIP Urzędu Miasta Katowice dnia 9 września 2014 r.: Prezydent Miasta Katowice podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Michała Glimosa - Prezesa Zarządu Spółki „Elektrociepłownia Szopienice” Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 19, 40-387 Katowice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substan...