sobota, 18 maja

Na nasz wniosek Zakład Zieleni Miejskiej uporządkował teren między blokiem przy ul. Pogodnej 8-8a-8b a garażami

Redakcja Portalu SZOPIENICE.ORG pismem z dnia 27 czerwca 2014 roku zwróciła się do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice z prośbą o wykoszenie i uporządkowanie terenu między blokiem mieszkalnym przy ul. Pogodnej 8-8a-8b a garażami (wykoszenie wysokiej trawy na działce na działce 659/31, karta mapy 12, obręb Dąbrówka Mała). W odpowiedzi sprawa została przekazana do katowickiego Zakładu Zieleni Miejskiej, który zlecił wykoszenie ww. terenu oraz terenów przyległych. Porządkowanie i koszenie terenu odbyło się na początku sierpnia br.

W związku z tym chcemy podziękować Zakładowi Zieleni Miejskiej za szybkie i sprawne działanie, zarówno w tej jak i innych sprawach o podobnym charakterze. Ta instytucja miejska już od dawna, w naszym przekonaniu, bardzo dobrze wykonuje zlecone jej zadania. Obecnie ZZM porządkuje m.in. pasy zieleni wzdłuż ulicy ks. bpa Herberta Bednorza w centrum Szopienic oraz będzie wykonywał pace w zaniedbanym parku na tzw. „Drugich Szopienicach” (zob.: link).

Na zdjęciu: prace porządkowe na ww. terenie, przeprowadzone na zlecenie Zakładu Zieleni Miejskiej

10343690_702708529800697_6473323753345296811_n

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *