niedziela, 21 lipca

WYBORY DO RADY DZIELNICY SZOPIENICE-BUROWIEC – 23 MARCA 2014 R.

KOMUNIKAT    O    WYBORACH

do Rady Jednostki Pomocniczej miasta Katowice

nr 15 Szopienice-Burowiec

w dniu 23 marca 2014 r.

Stosownie do uchwały Rady Miasta Katowice Nr XLIII/1012/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów m.in. do Rady Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec, na dzień 23 marca 2014 r., informuję:

 

Okręgowa Komisja Wyborcza z siedzibą przy ul. Wiosny Ludów nr 24 (siedziba RJP nr 15 Szopienice-Burowiec), będzie przyjmować zgłoszenia kandydatów do Rady Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice- Burowiec w dniach:

– 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 i 20 lutego 2014 r. od godz. 17:00 do godz. 18:00,

– 21 lutego 2014 r. w godz. od 11:00 do 12:00.

 

W tym samym czasie i miejscu Okręgowa Komisja Wyborcza będzie również przyjmować kandydatów  do składów obwodowych komisji wyborczych (kandydaci do tych komisji muszą stale zamieszkiwać na terenie miasta Katowice i nie mogą być w stosunku do kandydujących do RJP nr 15: zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem, ani małżonkami).

 

1. Czynne i bierne prawo wyborcze do Rady Jednostki Pomocniczej nr 15 przysługuje osobom, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat, stale zamieszkują na terenie Szopienic lub Burowca i figurują w rejestrze wyborców. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonym za przestępstwo umyślne.

 

2. Zgłoszenia kandydatów do Rady JP nr 15, poparte przez co najmniej 20 wyborców – mieszkańców Szopienic lub Burowca – oraz zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych można dokonywać na specjalnych drukach, które są do odbioru w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej, podczas dyżurów jej członków, a także do pobrania ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice (zakładka: Wybory/Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych). Listę poparcia (nazwiska i adresy z podpisami) należy dołączyć do zgłoszenia kandydata na radnego. Do zgłoszenia kandydata na radnego uprawnionych jest dwóch pierwszych wyborców na liście poparcia lub sam kandydat. Zgłoszenie może zawierać adnotację o poparciu kandydata przez organizację polityczną lub społeczną, potwierdzonym pisemnie przez właściwy statutowo organ.

 

3. Nazwiska kandydatów do Rady JP nr 15, zostaną podane do publicznej wiadomości, w terminie do dnia 3 marca 2014 r.

 

4. Wybory poprzez głosowanie zostaną przeprowadzone w dniu 23 marca 2014 r. w godz. od 7:00 do godz. 19:00 w 7 lokalach wyborczych:

 

Zespole Szkół Handlowych przy ul. Gen. J. Hallera nr 60

Obwód nr 92 dla mieszkańców ulic: Konnej, Kuśnierskiej, Miedzianej, Pogodnej i Przedwiośnie.

 

Gimnazjum nr 11 przy ul. Deszczowej nr 14

Obwód nr 93 dla mieszkańców ulic: Chłodnej, Deszczowej, Hallera nr parzyste od nr 10 do końca i nr nieparzyste od nr 5 do końca, Jesiennej, Letniej, Lodowej, Mroźnej, Al. Roździeńskiego nr parzyste od nr 192 do końca, Szronowej, Śniegowej, Wiosennej i Zimowej.

 

Miejskim Dom Kultury ,,Szopienice-Giszowiec” przy ul. Gen. J. Hallera nr 28

Obwód nr 94 dla mieszkańców ulic: Borki, Hallera nr parzyste od nr 2 do nr 8 i nr nieparzyste od nr 1 do nr 3, Korczaka, Obr. Westerplatte nr parzyste od nr 60 do końca i nr nieparzyste od nr 51 do końca, Skweru Hilarego Krzysztofiaka, Siewnej i Wandy.

 

Gimnazjum Nr 13 przy ul. Brynicy nr 7

Obwód nr 95 dla mieszkańców ulic: Bednarskiej, Brynicy, Kocura, Morawa nr parzyste od nr 2 do nr 76 i nr nieparzyste od nr 1 do nr 85, Objazdowej, Obr. Westerplatte nr parzyste od nr 2 do nr 58 i nr nieparzyste od nr 1 do nr 49.

 

Szkole Podstawowej nr 44 przy ul. Morawa nr 86

Obwód nr 96 dla mieszkańców ulic: Morawa nr parzyste od nr 78 do końca i nr nieparzyste od nr 87 do końca, Osiedlowej, Przelotowej, Sosnowieckiej i Sucharskiego.

 

Szkole Podstawowej nr 42 przyul. Wiosny Ludów nr 22

Połączone w 1 obwód Obwody nr 97/98 dla mieszkańców ulic: Ciesielskiej, Kantorówny, Ogródu Dworcowego, Pl. Powstańców Śląskich, Ratuszowej, Wałowej, Zamenhofa, Chemicznej, Szabelnianej, Wiosny Ludów i Wytapiaczy.

 

Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego przy ul. Bednorza 15

Obwód nr 99 dla mieszkańców ulic: 11 Listopada, Bagiennej, Bednorza, Kołodziejskiej, Krakowskiej, Lwowskiej nr parzyste od nr 2 do nr 32 i nr nieparzyste od nr 1 do nr 31, Olchawy, Roździeńskiej, Skweru Walentego Roździeńskiego, Wańkowicza, Woźniaka i Wypoczynkowej.

 

5. Wyborca głosuje na 1 kandydata przez postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.

                                                                                                                                   Prezydent Miasta Katowice

Katowice, dnia 20 stycznia 2014 r.                                                                 (-)  Piotr Uszok

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *