niedziela, 14 kwietnia

Tag: ul. wiertnicza

Czy między Dąbrówką a Bogucicami powstanie park?
Miasto

Czy między Dąbrówką a Bogucicami powstanie park?

Chodzi o projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Leopolda i Wiertniczej. To teren między Dąbrówką Małą a Bogucicami, który obecnie przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową. Projekt uchwały, który trafił do biura rady miejskiej zakłada, że obszar zostanie przeznaczony na międzydzielnicowy park. Od lat o taki park starają się mieszkańcy, lokalne stowarzyszenia i rady dzielnic. Obszar położony jest w rejonie ulic Leopolda, Wiertniczej i Bohaterów Monte Cassino. Ma powierzchnię około 7,5 ha. Dziś znajduje się tu zieleń nieurządzona wraz ze zbiornikiem wodnym oraz tereny dróg. Działki stanowią własność miasta Katowice.  Dla większości obszaru objętego obowiązują już plany miejscowe. Ob...
Będą remonty ulic w Dąbrówce Małej!
Dzielnica

Będą remonty ulic w Dąbrówce Małej!

W tym roku mają zostać przeprowadzone remonty kilku ulic na terenie dzielnicy Dąbrówka Mała. Są to m.in. ulice Romualda Pitery, Wiertnicza i Pawła Dytrycha. W sprawie zniszczonej nawierzchni ul. R. Pitery pojawiła się nawet petycja mieszkańców. Miejski Zarząd Ulic i Mostów zapewnił, że do końca bieżącego roku zostanie przeprowadzony remont drogi. Podobnie w przypadku ul. Wiertniczej, na odcinku od ronda ks. J. Pawlika do ronda Zesłańców Sybiru. O remont wnioskowała m.in. grupa „Burowiec – Inicjatywa Mieszkańców”. Pod koniec kwietnia ulica została naprawiona. W dalszych planach jest także modernizacja ul. Pawła Dytrycha. Chodzi o odcinek, który obecnie nie posiada asfaltu. Ma także powstać łącznika drogowy ul. Styczniowej z terenem rekreacyjnym „Zielony Zakątek”. We wstępnym planie rem...