sobota, 20 lipca

Tag: Stowarzyszenie Węgielek

Dzielnica

Stowarzyszenie „Węgielek” przejmuje budynek po Gimnazjum nr 11 przy ul. Deszczowej 14

W czerwcu br. władze Katowic przekazały obiekt po dawnym Gimnazjum nr 11 przy ul. Deszczowej 14 na rzecz Stowarzyszenia „Węgielek”, które uruchomi w budynku szkołę dla chłopców „Kuźnica”. Nowa placówka będzie działać od 1 września br. Chodzi o nieruchomość położoną przy ul. Deszczowej 14, zabudowanej obiektami dawnego Gimnazjum nr 11 (działki nr 589/8, 592/6, 595/5, 641/5). W związku z wygaszeniem oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 45, władze Katowic stwierdziły, że koniecznym jest przejęcie i zagospodarowanie budynku przy ulicy Deszczowej 14. Zdecydowano o wyznaczeniu nieruchomości do wydzierżawienia na cele edukacyjne. Możliwość wydzierżawienia ww. nieruchomości został przez Miasto Katowice upubliczniony 30 kwietnia br. w wykazie nieruchomości wyznaczonych do dzierżawy. Z...