piątek, 21 czerwca

Tag: Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych

Wizyta studyjna w Zagłębiu Ruhry
Dzielnica

Wizyta studyjna w Zagłębiu Ruhry

Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych zorganizowało w listopadzie wizytę studyjną do Zagłębia Ruhry. Stowarzyszenie od wielu lat działa na terenie dzielnicy Janów-Nikiszowiec, aktywnie angażując się w działania rewitalizacyjne zwłaszcza na rzecz Nikiszowca, a w ostatnim czasie także Janowa. FIL promuje dziedzictwo przemysłowe oraz wspiera rozwój turystyki w miejscach postindustrialnych. Wizyta w Niemczech została zorganizowana po to, aby poznać doświadczenia regionu związane z wykorzystaniem miejsc i obiektów poprzemysłowych, które ulęgają transformacji już od lat 50. W poprzednim roku zamknięta została w Zagłębiu Ruhry ostatnia kopalnia węgla kamiennego w Niemczech. Wiele z tych obiektów znacznie przekształcono – służą obecnie do celów turystycznych, edukacyjnych, kulturowych. I ta...