sobota, 18 maja

Tag: Prohibicja Załęże

Nocna prohibicja w Załężu, Szopienicach i Burowcu
Miasto

Nocna prohibicja w Załężu, Szopienicach i Burowcu

Decyzją katowickich radnych, nocna prohibicja w Katowicach została rozszerzona o dwie dzielnice – Załęże, Szopienice i Burowiec. Przeprowadzone konsultacje społeczne w formie spotkań z mieszkańcami wykazały, że takie ograniczenia są pożądane. - Miasto ma służyć mieszkańcom, a my jesteśmy otwarci na każde rozwiązanie, które spotka się aprobatą lokalnej społeczności. Dlatego zdecydowałem, by temat prohibicji skonsultować z mieszkańcami. Warto przypomnieć, że wprowadzenie prohibicji nocnej w Śródmieściu Katowic w lipcu 2018 roku spotkało się z dobrym przyjęciem ze strony mieszkańców, pomimo początkowych obaw. Również statystyki Policji i Straży Miejskiej pokazują, że przestrzeń ta stała się bezpieczniejsza, służby notują mniej zgłoszeń w zakresie uciążliwych wykroczeń. Po konsultacjach w d...
Nocna prohibicja w Szopienicach i Burowcu?
Miasto

Nocna prohibicja w Szopienicach i Burowcu?

12 września podczas Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Katowice urzędnicy, przedstawiciele służb mundurowych, radni i przedsiębiorcy dyskutowali o możliwym rozszerzeniu strefy zakazu sprzedaży alkoholu w godz. 22.00 - 6.00 o dzielnice Załęże i Szopienice z Burowcem. Taki zakaz obowiązuje w centrum miasta i przynosi pozytywne efekty. Na spotkaniu magistrat poinformował o możliwym rozszerzeniu strefy z zakazem nocnej sprzedaży alkoholu w Szopienicach, Burowcu i Załężu. Wcześniej miasto negatywnie odniosło się do interpelacji radnego Dawida Durała i Patrycji Grolik oraz Rady Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec. Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Małgorzata Moryń-Trzęsimiech poinformowała o podjęciu przez prezydenta miasta decyzji o przeprowadzeniu konsultacji społecz...