sobota, 20 lipca

Tag: pl. ogród dworcowy

Ogród Dworcowy
Stare Pocztówki

Ogród Dworcowy

Plac pomiędzy dworcem Towarzystwa Kolei Górnośląskiej (OSE), a Koleją Prawego Brzegu Odry (ROUE). Wytoczono w nim alejki, pojawiła się fontanna, zatrudniono również ogrodnika, który zajmował się pielęgnacją zieleni. W listopadzie 1876 roku przez Ogród Dworcowy przechodził cesarz Wilhelm I wraz ze swoim synem Fryderykiem Wilhelmem. Monarcha, jadąc na polowanie do Pszczyny, wysiadł na stacji Towarzystwa Kolei Górnośląskiej, której dworzec znajdował się wówczas po wschodniej stronie dzisiejszej ul. Lwowskiej, by przejść na dworzec Kolei Prawego Brzegu Odry, czyli stację Katowice Szopienice Północne. Oprócz założenia ogrodowego i budynków stricte kolejowych na terenie Ogrodu Dworcowego znajduje się też kolejowe osiedle mieszkaniowe dzielące się na dwie części: tzw. "przodek" (budynki ...