niedziela, 23 czerwca

Tag: pałacyk prittwitz

Pałacyk Prittwitz
Stare Pocztówki

Pałacyk Prittwitz

Wybudowany w II połowie XIX wieku pałacyk Prittwitz swoją nazwę wziął od kopalnianego szybu „Prittwitz”, który istniał po jego wschodniej stronie. Z kolei nazwa szybu pochodziła od nazwiska urzędnika spółki Spadkobierców Gieschego – Wilhelma von Prittwitza. Na początku XX wieku budynek na mapach określany był mianem „Berg-Inspector” (pol. budynek inspektora górniczego). Prawdopodobnie spotykały się w nim elity górnośląskiego przemysłu. Przez długi czas pałacyk pełnił funkcję administracyjno-biurową. Obecnie jest to obiekt mieszkalny z czternastoma mieszkaniami. Więcej o pałacyku przeczytasz w artykule - https://szopienice.pl/2013/09/24/palacyk-prittwitz/ Artykuł powstał w ramach zadania publicznego pod tytułem: Szopienice.PL – nasza dzielnica w Internecie. Zadanie jest współ...
Pałacyk Prittwitz
Historia

Pałacyk Prittwitz

Przy ul. Krakowskiej 81-83 znajduje się, trochę zapomniany, budynek mieszkalny, znany jako „Pałacyk Prittwitz”. Nieznana jest dokładna data jego powstania; gminna ewidencja zabytków datuje go na lata 70. XIX wieku, jednak jest to mało prawdopodobne (mapy z lat 80. XIX wieku wskazują pustkę w miejscu budynku). Obiekt wzniesiono w sąsiedztwie szybu „Prittwitz” kopalni „Giesche” (niem. Prittwitz Schacht), stąd jego nazwa. Natomiast nazwa szybu pochodzi bezpośrednio od Wilhelma von Prittwitza – jednego z urzędników spółki „Giesche” wchodzących w skład Kolegium Reprezentantów Spółki (jego nazwisko możemy znaleźć na dokumentach z 1865 r.). Obiekt ten rzekomo stanowił miejsce spotkań elit przemysłowych spółki „Giesche” i innych przedsiębiorstw (według nielicznych informacji organizowano tu bale...