niedziela, 23 czerwca

Tag: mzuim

Zmiana organizacji ruchu ul. Wańkowicza i ul. Olchawy
Slider, Wydarzenia

Zmiana organizacji ruchu ul. Wańkowicza i ul. Olchawy

Od 26 września br. zmieniona zostaje organizacja ruchu na ulicy Wańkowicza i ulicy Olchawy. Dzięki przeprowadzonym zmianom możemy skręcić z ulicy bpa Bednorza w Wańkowicza. Nie ma już możliwości przejazdu z ulicy Obrońców Westerplatte przez Wańkowicza na ulicę Bednorza. W zamian za to możemy skręcić z ulicy Obrońców Westerplatte w ulicę Stanisława Olchawy i wjechać na ulicę Bednorza (odwrotnie już nie). 
Utwardzono drogę do garaży na osiedlu Przedwiośnie (przedłużenie ul. Pogodnej)
Portal, Wydarzenia

Utwardzono drogę do garaży na osiedlu Przedwiośnie (przedłużenie ul. Pogodnej)

Na nasz wniosek katowicki Miejski Zarząd Ulic i Mostów (MZUiM) utwardził około 80 metrów drogi dojazdowej, będącej przedłużeniem ulicy Pogodnej, na osiedlu Przedwiośnie. Nasza redakcja już pół roku temu zwróciła się do Urzędu Miasta Katowice i Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (MZUiM) z prośbą o utwardzenie drogi dojazdowej do garaży (m.in. pismem l.dz. 53/2014 z dnia 22 maja 2014 r. oraz pismem l.dz. 109/2014 z 3 września 2014 r.), o którą wnioskowali zmotoryzowani mieszkańcy osiedla. 1 grudnia 2014 r. droga została utwardzona i wyrównana destruktem asfaltobetonowym. Droga ta była w bardzo złym stanie technicznym, istniały dziury, mogące powodować poważne uszkodzenia pojazdów, a w czasie deszczu miejsce to zamieniało się w błotnisty teren. Utrudniało to poruszanie się zarówno pojazdom jak ...
Progi zwalniające na ul. Borki i ul. Pod Młynem
Na sygnale

Progi zwalniające na ul. Borki i ul. Pod Młynem

W ostatnim czasie zamontowano progi zwalniające na ulicach Borki i Pod Młynem. Wykonał je katowicki Miejski Zarząd Ulic i Mostów (MZUiM). Progi zwalniające zamontowano na ul. Borki (w rejonie posesji ul. Borki 1) oraz na ul. Pod Młynem (w rejonie posesji ul. Pod Młynem 69). Przed nimi ustawiono znaki drogowe z ograniczeniem prędkości. Z relacji mieszkańców wynika, że takie progi przydałyby się również w innych miejscach Burowca, Szopienic i Dąbrówki Małej. ul. Borki: ul. Pod Młynem:
W 2015 roku będzie remont ulicy Brynicy!
Wydarzenia

W 2015 roku będzie remont ulicy Brynicy!

Według zamierzeń Urzędu Miasta Katowice w roku 2015 zostanie przeprowadzony remont ulicy Brynicy w Szopienicach. "Program Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok" zakłada wykonanie remontu ulicy Brynicy w Szopienicach. Modernizacja ma obejmować remont jezdni, chodnika i kanalizacji. Prace, które wyceniono na dwa miliony złotych, wykona Miejski Zarząd Ulic i Mostów (MZUiM). * Program Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok: LINK
MZUiM ogłosił przetarg na naprawę kanalizacji deszczowej w ulicy Lwowskiej
Wydarzenia

MZUiM ogłosił przetarg na naprawę kanalizacji deszczowej w ulicy Lwowskiej

4 listopada 2014 r. na stronie katowickiego Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (MZUiM) opublikowano ogłoszenie z dnia 3 listopada 2014 r. o przetargu nieograniczonym na naprawę - metodą bezwykopową - kanalizacji deszczowej dn 300 mm w ul. Lwowskiej w Katowicach. Prace będą prowadzone wzdłuż ulicy Lwowskiej, na odcinku na południe od węzła z ulicą Bagienną (Wilhelmina). Przetarg (numer sprawy 80/XI/2014/WP) dotyczy robót budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 186 000 €. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. – j.t. Dz. U. poz. 907 z 9 sierpnia 2013 r. ze zm. Oferty firm, które chciałyby przystąpić do przetargu, można składać do 19 listopada 2014 r. (do godziny 9:55), a otwarcie zgłosz...
Na nasz wniosek droga do garaży na osiedlu Przedwiośnie (przedłużenie ul. Pogodnej) zostanie wyrównana i utwardzona
Portal, Wydarzenia

Na nasz wniosek droga do garaży na osiedlu Przedwiośnie (przedłużenie ul. Pogodnej) zostanie wyrównana i utwardzona

3 września 2014 roku Redakcja Portalu SZOPIENICE.ORG wystosowała pismo (l.dz. 109/2014) do Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka z prośbą o ponowne rozpatrzenie* możliwości budowy drogi dojazdowej do garaży (przedłużenie ulicy Pogodnej) w rejonie osiedla Przedwiośnie (droga długości ok. 80 m, będąca przedłużeniem ulicy Pogodnej), lub jej doraźne utwardzenie. Miejski Zarząd Ulic i Mostów (MZUiM Katowice) zapewnił nas pismem z 18 września 2014 r., że droga dojazdowa do zespołu garaży przy ul. Pogodnej zostanie wyrównana i utwardzona destruktem asfaltobetonowym; prace mają zostać wykonane do połowy października 2014 r. * Nasza redakcja zwracała się już wcześniej z tym problemem do władz miasta (w piśmie z dnia 22 maja 2014 r., l.dz. 53/2014).