niedziela, 16 czerwca

Tag: likwidacja

Ogłoszono przetarg na likwidację szamba i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego budynków przy ul. Wiosny Ludów 93-95
Wydarzenia

Ogłoszono przetarg na likwidację szamba i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego budynków przy ul. Wiosny Ludów 93-95

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (KZGM) ogłosił przetarg nieograniczony na "Likwidację szamba przy ul. Wiosny Ludów 93, 95 w Katowicach wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego". Ogłoszenie nr 332076 - 2014 (nr postępowania: NZ.231.181.2014.BJP) zostało zamieszczone na stronie internetowej KZGM dnia 7 października 2014 roku. Przedmiotem zamówienia jest likwidacja szamba na nieruchomości przy ul. Wiosny Ludów 93, 95 w Katowicach wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego. Roboty objęte zadaniem nadzorowane będą przez Katowickie Wodociągi S.A. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, zabudowane materiały i urządzenia wynosi 3 lata i będzie biegł od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru technicznego robót budowlanych. Minimalny Wy...