niedziela, 23 czerwca

Tag: informacja

Informacja dotycząca prac rekultywacyjnych i wywozu szlamów z terenu kompleksu drugiego HMN Szopienice
Wydarzenia

Informacja dotycząca prac rekultywacyjnych i wywozu szlamów z terenu kompleksu drugiego HMN Szopienice

Na stronie Urzędu Miasta Katowice zamieszczono dokument z informacją dotycząca bieżących działań naprawczych na terenie HMN Szopienice ( Kompleks II) - stan na dzień 1 października 2014 r. Informacja została przygotowania na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska RADY MIASTA KATOWICE w dniu 8 października 2014 r. Treść: Informacja dotycząca bieżących działań naprawczych na terenie HMN Szopienice ( Kompleks II) - stan na dzień 01.10.2014.             Na terenie po byłym Kompleksie II Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. zgromadzone są szlamy po hydrometalurgii cynku. Odpad zgromadzony jest w 3 osadnikach, łączna powierzchnia wymagająca rekultywacji wynosi ok. 8 ha. Do zakończenia produkcji nagromadzono na przedmiotowym terenie ok.174 tys. Mg odpadów o kodzie 11 02 02 (sklasyf...