poniedziałek, 15 kwietnia

Tag: huta wilhelmina

Huta Wilhelmina
Stare Pocztówki

Huta Wilhelmina

W 1834 spółka Bergwerksgesellschaft Georg von Giesches Erben (pol. Towarzystwo Górnicze Spadkobierców Jerzego von Giesche) wybudowała w sąsiedztwie obecnej ul. Krakowskiej hutę cynku Wilhelmina. Pierwszy piec rozpalono 1 sierpnia 1834. Koszt budowy wyniósł 8 tys. talarów. Pierwszy cynk otrzymano 10 października 1834. Wybudowanie huty Wilhelmina i w późniejszym okresie kolejnych hut spowodowało masowy napływ ludzi do pracy w Szopienicach i Roździeniu. W kolejnych latach hutę systematycznie rozbudowywano (finalnie huta posiadała 8 hal). Zakład zamknięto w 1927 ze względu na zły stan techniczny. Początek XX wieku Artykuł powstał w ramach zadania publicznego pod tytułem: Szopienice.PL – nasza dzielnica w Internecie. Zadanie jest współfinansowane z budżetu miasta Katowice. ...
Huta Recke
Przemysł

Huta Recke

Pierwsze prażalnie blendy cynkowej i fabryki kwasu siarkowego w latach 1873 - 1913. Pierwsze wytopy cynku na Śląsku robiono głównie ze spieków wielkopiecowych, a dopiero po odkryciu bogatych i łatwych w eksploatacji rud galmanu w Niecce Bytomskiej zmieniono metodę. Jednak intensywna metoda eksploatacji tych złóż doprowadziła do sytuacji w których ówcześnie producenci cynku musieli szukać innego rozwiązania jeszcze przed całkowitym wyeksploatowanie złóż. Największe złoża galmanu należał do spadkobierców Gieschego i eksploatowane były głównie w kopalni „Biały Szarlej”. Początkowo producenci modernizowali swoje piece jak np. w hucie Wilhelmina (Szopienice) jednak i tak produkcja ciągle spadała i nie pomogły nawet dostawy z uboższej kopalni „Szarlej Biały”. Rozważano import z zagranicy i...