sobota, 20 kwietnia

Tag: Gimnazjum nr 11 im. A. Mickiewicza

Krótka historia Szkoły Podstawowej nr 46 w Katowicach
Historia

Krótka historia Szkoły Podstawowej nr 46 w Katowicach

Szkoły Podstawowej nr 46, którą pamięta wielu mieszkańców Dąbrówki Małej i Burowca, już nie ma. Warto jednak przypomnieć jej dzieje, a zwłaszcza w jaki sposób powstała. W 1860 roku założono komitet dla utworzenia własnej szkoły ludowej dla kolonii Burowiec w gminie Dąbrówka Mała. Początkowo, od 1 lipca 1867 roku, dzieci odbywały naukę w wynajętej sali (istniała tylko jedna klasa). Instytucję określano mianem „Schule zu Burowietz”. Nie wiadomo dokładnie, gdzie znajdował się budynek wynajmowany na potrzeby pierwszej burowieckiej szkoły; prawdopodobnie mieścił się w okolicach obecnego budynku o adresie ul. gen. Józefa Hallera 60. Dopiero w latach 1876–1877 wybudowano nowy obiekt na rogu drogi z Burowca do Dąbrówki i drogi w kierunku dworu (odpowiednio dzisiejsze ulice gen. J. Hallera i Des...
Dzielnica

Stowarzyszenie „Węgielek” przejmuje budynek po Gimnazjum nr 11 przy ul. Deszczowej 14

W czerwcu br. władze Katowic przekazały obiekt po dawnym Gimnazjum nr 11 przy ul. Deszczowej 14 na rzecz Stowarzyszenia „Węgielek”, które uruchomi w budynku szkołę dla chłopców „Kuźnica”. Nowa placówka będzie działać od 1 września br. Chodzi o nieruchomość położoną przy ul. Deszczowej 14, zabudowanej obiektami dawnego Gimnazjum nr 11 (działki nr 589/8, 592/6, 595/5, 641/5). W związku z wygaszeniem oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 45, władze Katowic stwierdziły, że koniecznym jest przejęcie i zagospodarowanie budynku przy ulicy Deszczowej 14. Zdecydowano o wyznaczeniu nieruchomości do wydzierżawienia na cele edukacyjne. Możliwość wydzierżawienia ww. nieruchomości został przez Miasto Katowice upubliczniony 30 kwietnia br. w wykazie nieruchomości wyznaczonych do dzierżawy. Z...