czwartek, 18 lipca

Tag: Gerhard Graefe

Dzieje Starej Apteki
Historia

Dzieje Starej Apteki

Stara Apteka w Szopienicach mieszcząca się do 2015 roku przy ulicy księdza biskupa Herberta Bednorza nr 14 powstała w 1869 roku jako filia Apteki Miej­skiej z Mysłowic. Założył ją Albrecht Schulz. W 4 lata później 18 września 1873 roku far­maceuta Maksymilian Wiktor Schulz, krew­niak Albrechta, otrzymał zezwolenie zmie­niającą status placówki. Przestała ona być filią i stała się apteką samodzielną. Niestety, nowy właściciel zmarł przedwcze­śnie a jego spadkobiercy odstąpili medyczny interes Rudolfowi Graefemu (1 lipca 1874 r.). W roku następnym apteka wprowadza się do nowej siedziby przy ul. Bpa Bednorza - wtedy była to ulica Szkolna, a po II wojnie światowej - Engelsa. Poprzedni lokal trzeba było opuścić z powo­du szkód górniczych. W nowym lokalu właściciel urządził boga­to wyposażone...