niedziela, 21 lipca

Tag: dawna szkoła

Kolejny przetarg na sprzedaż budynku dawnej szkoły przy ul. Brynicy 3
Wydarzenia

Kolejny przetarg na sprzedaż budynku dawnej szkoły przy ul. Brynicy 3

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Katowice: PREZYDENT MIASTA KATOWICE Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanejpołożonej w Katowicach przy ul. Brynicy 3, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 642/54 o powierzchni 1193m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1K/00068686/8, z karty mapy 3, obręb Roździeń, stanowiącej własność Miasta Katowice.  Na nieruchomości usytuowany jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek użytkowy o łącznej pow. użytk. 762,07m2, będący w bardzo złym stanie technicznym.  Budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 593.000,00zł  Wysokość wadium wynosi: 60.000,00zł  Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  Zgod...