sobota, 25 maja

Blisko ćwierć miliona złotych na działania dla katowickich seniorów

Warsztaty artystyczne, językowe, kulturalne czy działania integracyjne i prozdrowotne – to tylko kilka przykładów zajęć, jakie realizowane będą na rzecz seniorów w mieście. Rozstrzygnięto konkurs, w ramach którego organizacje senioralne mogły ubiegać się o dofinansowanie na swoją działalność. W sumie zrealizowane zostaną 22 projekty, a miasto wesprze je na łączną kwotę prawie 250 tys. złotych.

Zmiany demograficzne w całej Polsce to fakt. W całym kraju społeczeństwo jest coraz bardziej zaawansowane wiekiem i dotyczy to także Katowic. Bardzo ważne jest, by ludzie starsi, pomimo zakończenia aktywności zawodowej nadal byli aktywni, uczestniczyli w życiu społecznym i mieli możliwość spędzania wolnego czasu w ciekawy sposób. Dlatego w ostatnich latach podejmujemy coraz więcej działań na rzecz starszych katowiczan, realizujemy projektu miejskie dla osób 60+ i wspieramy finansowo projekty mające na celu aktywizację seniorów w Katowicach – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Projekty dla seniorów, które będą realizowane ze wsparciem miasta, to wynik konkursu prowadzonego przez Wydział Polityki Społecznej. W ramach zadania „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych, poprzez wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów” złożonych zostało 25 ofert, z których 22 spełniały niezbędne kryteria. Na realizację tych projektów Katowice przeznaczą dotację o łącznej wysokości blisko 250 tysięcy złotych (249 834,00 zł.)

W tej edycji konkursu przeważały projekty związane z prowadzeniem Klubów Seniora w różnych dzielnicach naszego miasta: na Brynowie, w Śródmieściu, na Kostuchnie, Ligocie, Podlesiu, Piotrowicach, czy w Szopienicach. – Są to projekty oferujące seniorom bardzo bogatą i ciekawą ofertę zajęć: artystycznych, m.in. florystycznych, fotograficznych, plastycznych, z zakresu nauki języków obcych – angielskiego, niemieckiego, nowych technologii – obsługi smartfonów, komputerów, tabletów, mediów społecznościowych. Znalazły się wśród nich działania prozdrowotne, jak spotkania z lekarzami różnych specjalizacji, dietetykami, wyjścia i wycieczki do kina, teatru, w góry, a także spotkania przy grach planszowych, dobrej kawie i herbacie – mówi Małgorzata Moryń-Trzęsiemiech, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM Katowice.

W tej różnorodnej ofercie nie zabraknie także zajęć dla osób 60+ lubiących aktywny i sportowy tryb życia. Z myślą o nich przygotowano zajęcia z: jogi, marsze nordic walking, zajęcia na kortach tenisowych, jak również także długie spacery na świeżym powietrzu. W sumie z zajęć prowadzonych w różnych formach skorzystać będzie mogło ponad 1 500 osób, a każdy zainteresowany powinien więc znaleźć coś dla siebie.

Katowice przyjazne seniorom

Dofinansowanie projektów dla starszych katowiczan to tylko jeden z wielu projektów realizowanych przez miasto na rzecz seniorów.  10 maja 2020 r. prezydent Marcin Krupa powołał pełnomocnika ds. seniorów. Zadaniem pełnomocnika jest: podejmowanie działań i udział w przedsięwzięciach, których realizacja będzie wpływała  na  poziom  i  jakość  życia  seniorów, współpraca z prezydentem i komórkami UM, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, prowadzenie działań w celu zmiany stereotypowego sposobu myślenia o starości, poznawanie potrzeb ludzi starszych. Od  stycznia 2020 r.  działa „Srebrny telefon”, czyli specjalna infolinia dla seniorów, w której można uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia osób starszych  oraz  programów  realizowanych na terenie miasta. W Katowicach funkcjonuje także telefon zaufania dla seniorów, którzy czują się samotne, oczekują wsparcia i rozmowy. Realizowany jest też program „Złota rączka” dla seniora, czyli bezpłatne usługi  w  zakresie  drobnych  napraw domowych.

UM KATOWICE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *