niedziela, 16 czerwca

Hermetyzacja części biologicznej zakładu MPGK przy Milowickiej rozpoczęta

Ruszyły prace budowlane mające na celu zhermetyzowanie placu dojrzewania w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów należącym do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Jest to ostatni etap kompletnej hermetyzacji procesu stabilizacji odpadów biodegradowalnych. 

Wykonawcą inwestycji jest firma AK Nova z Poznania. Zgodnie z pierwotnym planem, poznańska spółka ma dokładnie 12 miesięcy na realizację kontraktu. W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana hala z bioreaktorami o łącznej powierzchni 5000 m2, oczyszczalnia odcieków oraz zespół urządzeń oczyszczających powietrze.

Postęp prac jest na bieżąco monitorowany, w oparciu o ustalony w drodze przetargu harmonogram. Zdajemy sobie sprawę, że prowadzenie inwestycji w czasie pandemii to wyzwanie i może to odbić się na ostatecznym terminie zakończenia prac, ale będziemy robić wszystko, aby zminimalizować wpływ tego czynnika – mówi Robert Potucha, wiceprezes MPGK.

Hala zostanie wybudowana zgodnie ze standardami obowiązującymi dla tego rodzaju obiektów. Jej konstrukcja będzie stalowa, natomiast odpad (stabilizat) zamiast na placu, będzie dojrzewał przez okres 3 tygodni w dziesięciu żelbetowych, szczelnie zamykanych tunelach zwanych też bioreaktorami. Odpad będzie tam intensywnie napowietrzany i nawadniany oczyszczonymi odciekami. Budynek zostanie także wyposażony w profesjonalny system wentylacji, płuczki wodne i chemiczne, w których będzie oczyszczane powietrze oraz wieloetapowy układ oczyszczania odcieków technologicznych, pozwalający ponownie wykorzystać odzyskaną wodę do procesu. W wyniku inwestycji cały proces biologicznego przetwarzania zostanie zamknięty w jednym, szczelnym kompleksie budowlanym. Całość procesów będzie w pełni zautomatyzowana, a odpady będą transportowane pomiędzy poszczególnymi etapami za pomocą ładowarek.

Tego typu rozwiązanie zaliczane jest do najkorzystniejszych i najbezpieczniejszych dla środowiska naturalnego. To także jedna z najnowocześniejszych inwestycji tego typu w Polsce. Nowa inwestycja będzie odgrywać ważną rolę w procesie przetwarzania frakcji organicznej odpadów i przyczyni się z jednej strony do jego pełnej hermetyzacji, a z drugiej strony do skrócenia czasu tego etapu.

Pełna hermetyzacja procesu biologicznego w naszym zakładzie jest zaledwie drugim tego typu projektem, realizowanym w naszym województwie. Także na terenie kraju, w branży gospodarki komunalnej tak nowatorskich rozwiązań, o takim poziomie technologicznym, jest jeszcze niewiele. Co najważniejsze, takie rozwiązanie spełnia konkluzje BAT (najlepsza dostępna technika) wprowadzone w branży decyzją Komisji UE – wyjaśnia Robert Potucha, wiceprezes MPGK.

Inwestycja jest kolejnym etapem modernizacji zakładu, w ramach której, m.in częściowo już zhermetyzowano proces biologiczny.  Decyzja o jej realizacji wynika z dążenia do zapewnienia jak najlepszych warunków prowadzenia działalności zakładu i dbania o jakość wszystkich elementów otaczającego środowiska naturalnego, a także wychodzi także naprzeciw potrzebom mieszkańców, zwracających uwagę na pojawiające się w tej okolicy uciążliwości zapachowe. Jednocześnie, także w tym miesiącu, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, uznał po przeprowadzonym szczegółowym postępowaniu, że działalność zakładu przy ulicy Milowickiej nie powoduje zagrożeń, ani nie prowadzi do pogorszenia środowiska. Pomiary przeprowadzone przez organ ochrony środowiska wykazały, że w sąsiedztwie zakładu nie odnotowano przekroczeń istniejących wartości substancji uciążliwych w powietrzu względem wielkości określonych odpowiednimi przepisami czy normami.

MPGK uwzględnia oczekiwania strony społecznej i kontynuuje inwestycję, po ukończeniu której proces przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych będzie całkowicie zhermetyzowany. Przedstawiciele MPGK wierzą, że inwestycja będzie wyznaczała standardy dla innych znajdujących się w okolicy zakładów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *