piątek, 21 czerwca

Prohibicja w Szopienicach i Burowcu? Wyniki konsultacji społecznych

Spotkanie ws. ograniczenia sprzedaży alkoholu w godz. 22-6, fot. M. Malina

798 osób wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących wprowadzenia tzw. prohibicji, czyli zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w punktach detalicznych w Szopienicach i Burowcu. Zakaz nie miałby dotyczyć pubów czy restauracji, które swoim klientom dalej mogłyby serwować alkohol. Zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozwalają gminom na wprowadzenie prohibicji wyłącznie w całych dzielnicach, co oznacza, że nie może być ona wprowadzona na wybranym obszarze czy też ulicy. 2 stycznia ukazał się raport podsumowujący przeprowadzone pod koniec ubiegłego roku konsultacje.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone decyzją prezydenta Marcina Krupy na wniosek mieszkańców. – Najczęściej w sprawie wprowadzenia prohibicji rozmawiałem z mieszkańcami Szopienic, Burowca oraz Załęża. Miasto ma służyć mieszkańcom, a my jesteśmy otwarci na każde rozwiązanie, które spotka się aprobatą lokalnej społeczności. Dlatego zdecydowałem, by temat prohibicji skonsultować z mieszkańcami. Warto przypomnieć, że wprowadzenie prohibicji nocnej w śródmieściu Katowic w lipcu 2018 roku spotkało się z dobrym przyjęciem ze strony mieszkańców, pomimo początkowych obaw. Również statystyki Policji i Straży Miejskiej pokazują, że przestrzeń ta stała się bezpieczniejsza, służby notują mniej zgłoszeń w zakresie uciążliwych wykroczeń – mówi prezydent Marcin Krupa.

27 i 28 listopada 2019 r. Urząd Miasta Katowice zorganizował spotkania w Szopienicach i Burowcu z udziałem mieszkańców, przedstawicieli Rad Jednostek Pomocniczych, właścicieli sklepów oraz Policji i Straży Miejskiej. – Spotkania miały na celu omówienie istniejącego problemu związanego ze spożywaniem alkoholu wbrew przepisom prawa na terenie dzielnic i zdiagnozowania miejsc szczególnie uciążliwych dla mieszkańców – mówi Maciej Stachura, naczelnik wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice. – Podczas spotkań padło wiele argumentów. Zwolennicy prohibicji zwracali uwagę na awantury, bijatyki i zaśmiecenie w okolicach sklepów w godzinach nocnych oraz obecność osób agresywnych w stosunku do mieszkańców. Z kolei właściciele sklepów twierdzili, że  wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w nocy przez sklepy zwiększy problem nielegalnej sprzedaży alkoholu oraz wpłynie na powstanie tzw. „melin” – dodaje Maciej Stachura.

Poza spotkaniami mieszkańcy wspomnianych dzielnic wypełniali także ankietę dostępną w wersji elektronicznej i papierowej. Formularz konsultacyjny zawierał jedno zamknięte pytanie dotyczące opinii w sprawie wprowadzenia ograniczenia w godzinach od 22.00 do 6.00 rano sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Mieszkańcy mogli wybrać opcje: tak, nie, nie mam zdania. Do ankiety dołączona była metryczka adresowa, by zapobiec sytuacji oddawania kilku głosów przez tę samą osobę lub przez osoby spoza dzielnicy.

– W Szopienicach i Burowcu przewagę osiągnęli zwolennicy prohibicji. Za prohibicją głosowało 380 osób (55%), przeciw 299 (44%), natomiast 5 osób (1%) nie miało zdania w tej sprawie. Dodatkowo wpłynęły także 263 oświadczenia mieszkańców wyrażające sprzeciw wobec prohibicji. Ze względu na nieprawidłową formę (m.in. brak danych osobowych, czy oddawanie głosów przez mieszkańców spoza Szopienic i Burowca), nie zostały one uwzględnione we wspomnianych głosach, jednak dodaliśmy taką informację do raportu z konsultacji – zaznacza Maciej Stachura.

W związku z faktem braku jednoznacznego rozstrzygnięcia kwestii w konsultacjach społecznych prezydent Marcin Krupa zwrócił się także o opinię w tej sprawie do Policji, Straży Miejskiej i Rad Jednostek Pomocniczych. Prezydent zapowiedział, że po zapoznaniu się z tymi opiniami podejmie decyzję w sprawie wprowadzenia prohibicji.

Przypomnijmy, że nocna prohibicja w Katowicach nie jest czymś nowym. Latem 2018 roku została ona wprowadzona w Śródmieściu w godzinach od 22.00 do 6 rano. Po roku jej obowiązywania policja odnotowała 54% zmniejszenie udzielanych pouczeń oraz 29% spadek doprowadzeń do izby wytrzeźwień. Policja podkreśla, że zmniejszył się także proceder występowanie uciążliwości związanych ze spożywaniem alkoholu w bramach i podwórzach.

Raporty z konsultacji społecznych są dostępne pod adresem: https://bit.ly/39t9VHk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *