niedziela, 16 czerwca

Rada Miasta pokazała projekt organizacji szkół

W dniu dzisiejszym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pojawił się projekt uchwały dotyczący organizacji szkolnictwa na terenie miasta Katowice w związku z reformą oświaty.

Ustawa określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, warunki przekształcania dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez miasto Katowice w ośmioletnie szkoły podstawowe oraz granice obwodów tych szkół na okres od dnia 1września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lista szkół i zmiany zapisane w projekcie ustawy na terenie naszej dzielnicy i dzielnic ościennych:

Klasy gimnazjalne dotychczasowego Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza w Szkole Podstawowej nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego
2) Warunki włączenia:
a) Gimnazjum nr 11 włącza się w strukturę Szkoły Podstawowej nr 45
b) dzień rozpoczęcia działalności szkoły – 1 września 2017 r.
c) dzień zakończenia działalności Gimnazjum nr 11 – 31 sierpnia 2017 r.,
3) Szkoła prowadzi oddziały: ogólnodostępne
4) Siedziba szkoły: Katowice, ul. Korczaka 11
5) Inna lokalizacja prowadzenia zajęć: Katowice, ul. Deszczowa 11
Klasy gimnazjalne dotychczasowego Gimnazjum nr 13 im. Huberta Jerzego Wagnera w Szkole Podstawowej nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej
2) Warunki włączenia:
a) Gimnazjum nr 13 włącza się w strukturę Szkoły Podstawowej nr 44,
b) dzień rozpoczęcia działalności szkoły – 1 września 2017 r.,
c) dzień zakończenia działalności Gimnazjum nr 13 – 31 sierpnia 2017 r.,
3) Szkoła prowadzi oddziały: ogólnodostępne,
4) Siedziba szkoły: Katowice, ul. Morawa 86,
5) Inna lokalizacja prowadzenia zajęć: Katowice, ul. Brynicy 7
Klasy gimnazjalne dotychczasowego Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego w Szkole Podstawowej nr 53 im. Stefana Żeromskiego
2) Warunki włączenia:
a) Gimnazjum nr 14 włącza się w strukturę Szkoły Podstawowej nr 53,
b) dzień rozpoczęcia działalności szkoły – 1 września 2017 r.,
c) dzień zakończenia działalności Gimnazjum nr 14 – 31 sierpnia 2017 r.,
3) Szkoła prowadzi oddziały: ogólnodostępne,
4) Siedziba szkoły: Katowice, Plac Wyzwolenia 18,
5) Inna lokalizacja prowadzenia zajęć: Katowice, ul. Szopienicka 58a

2 lutego br. o godz. 11:00 odbędzie się sesja Rady Miasta Katowice, podczas której radni poddadzą pod głosowanie poniższą ustawę:

[DS-784/17] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

Co sądzicie o tych zmianach? Zamierzacie przyjść na sesję Rady Miasta? Zapraszamy do dyskusji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *