niedziela, 14 kwietnia

Rusza trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego

Budżet Obywatelski Katowice 2017 to ponad 20 milionów na projekty mieszkańców! W nowej edycji czekają nas pewne zmiany, które są odpowiedzią na uwagi przekazane podczas ewaluacji procesu. Najważniejsze spośród nich to: głosowanie internetowe, możliwość zgłaszania zadań zlokalizowanych na terenach TBS, czy też wskazanie przez wnioskodawcę alternatywnej lokalizacji projektu.

Katowiccy radni przyjmując uchwałę w sprawie podjęcia działań związanych z przygotowaniem Budżetu Obywatelskiego na rok 2017, powierzyli Prezydentowi Miasta Katowice opracowanie odpowiednich regulacji prawnych oraz zadeklarowali zabezpieczenie 20 mln zł na ten cel w przyszłorocznym budżecie miasta. Pula ta została dodatkowo powiększona o „oszczędności” wynikające z realizacji projektów z pierwszej edycji. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli do rozdysponowania prawie 22 miliony złotych.

Tak jak w roku ubiegłym, do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać projekty zadań publicznych, należących do kompetencji gminy lub powiatu, które mają charakter ogólnomiejski i lokalny. Na pierwszą kategorię projektów przeznaczona została kwota 3 mln zł, a pozostałe środki rozdzielono na projekty dzielnicowe – 60% proporcjonalnie do liczby mieszkańców zameldowanych w każdej jednostce pomocniczej, natomiast 40% w równych częściach pomiędzy wszystkie dzielnice. Pula dla każdej jednostki została powiększona o środki, które pozostały po rozliczeniu projektów zrealizowanych tam w ramach pierwszej edycji lub pomniejszona o kwotę, która przekroczyła środki zabezpieczone dla danej jednostki (tak jest w przypadku Wełnowca – Józefowca oraz Bogucic). Dla Szopienic i Burowca przewidziano aż 893 678,00 zł.

Nie zmieniły się kryteria dotyczące osób uprawnionych do składania i popierania projektów. W przypadku zadań lokalnych wnioskodawca musi być zameldowany na terenie jednostki pomocniczej, dla której wniosek składa oraz zebrać przynajmniej 15 podpisów osób zameldowanych w tej samej jednostce. Projekty ogólnomiejskie mogą składać osoby zameldowane w Katowicach, które zbiorą min. 45 podpisów zameldowanych w naszym mieście mieszkańców. Zarówno osoby zgłaszające jak i popierające projekt muszą mieć ukończone 16 lat. Uprawniony mieszkaniec może złożyć oraz poprzeć podpisem dowolną ilość wniosków.

Nowa procedura umożliwia zgłaszanie zadań zlokalizowanych na terenach miejskich, gruntach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach Skarbu Państwa, będących w wieczystym użytkowaniu miasta, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych lub TBS oraz na gruntach miejskich będących w wieczystym użytkowaniu wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych lub TBS. W tym roku wnioskodawca ma również możliwość wskazania lokalizacji alternatywnej projektu, na wypadek gdyby główna lokalizacja nie pozwalała na jego realizację.

Podobnie jak w roku ubiegłym, w głosowaniu każdy mieszkaniec będzie dysponował 3 punktami na projekty lokalne i 3 na ogólnomiejskie, które może rozdzielić na jeden (3 punkty), dwa (2 i 1 punkt) lub trzy wybrane przez siebie projekty (po 1 punkcie na każdy). Obowiązywać będzie nadal próg minimalnego poparcia, jakie musi zdobyć w głosowaniu dany projekt, żeby mógł zostać zrealizowany. W przypadku projektów lokalnych będzie on wynosił 45 punktów, a dla ogólnomiejskich 135 punktów. Należy pamiętać, że na projekty lokalne głosować mogą tylko osoby zameldowane w jednostce, której te zadania dotyczą! Na projekty ogólnomiejskie mogą oddać głos wszystkie osoby zameldowane w Katowicach. Zmianie ulegnie sposób głosowania. Odbędzie się ono za pomocą interaktywnego formularza dostępnego w Internecie. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub samodzielne wypełnienie formularza sprawi im trudność, będą mogły zagłosować w dowolnym stacjonarnym punkcie i skorzystać z pomocy urzędników. Wykaz takich punktów zostanie opublikowany najpóźniej 1 września wraz ze szczegółową instrukcją do głosowania. Uwaga! Aby zagłosować trzeba być zameldowanym w Katowicach (na stałe lub czasowo) w dniu 9 września 2016 roku!

Elementy akcji informacyjno – edukacyjnej są udoskonalane z edycji na edycję. Na stronie internetowej budżetu obywatelskiego będzie można śledzić historię projektu (od momentu rejestracji do realizacji) oraz sprawdzić dokładniejszą lokalizację zadania na mapie. W zakładce PLIKI DO POBRANIA można znaleźć m.in.: regulamin, formularz zgłoszeniowy zadania, harmonogram, przykładowy cennik, czy też wykaz Dzielnicowych Punktów Informacyjnych i wykaz koordynatorów BO do kontaktu w poszczególnych wydziałach UMK. Zmieni się formuła spotkań na etapie składania wniosków. Już 2 kwietnia odbędzie się spotkanie informacyjne z udziałem pracowników UMK, na którym można będzie dowiedzieć się więcej o trzeciej edycji procesu i skonsultować swoje pomysły. Następnie we wszystkich jednostkach pomocniczych zostaną zorganizowane spotkania połączone z warsztatami w ramach projektu „Mapujemy Katowice” Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych. Terminy i szczegóły dotyczące spotkań będą wkrótce opublikowane na naszej stronie. Na kwiecień zaplanowano również  przeprowadzenie „Lekcji Obywatelskich” w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych. Na terenie wszystkich jednostek pomocniczych będą nadal działać Dzielnicowe Punkty Informacyjne, w dostępne będą podstawowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego oraz otrzymają materiały promujące proces (plakaty, ulotki). Szczegółowe informacje uzyskać można w Punkcie Konsultacyjnym.

W tegorocznej edycji katowickiego Budżetu Obywatelskiego, wnioski można składać od 21 marca do 13 maja osobiście w Biurze Prasowym Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 13 (pok.107), korespondencyjnie na adres Biura Prasowego lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Katowice 2017

Składanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego od 21 marca do 13 maja 2016

Weryfikacja zgłoszonych zadań do 23 sierpnia 2016

Ogłoszenie wyników weryfikacji do 24 sierpnia 2016

Dzielnicowe prezentacje projektów od 5 do 15 września 2016

Głosowanie od 19 do 25 września 2016

Publikacja wyników głosowania do 30 września 2016

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *